Søk

Oversikt over NGIs arrangementer på Arendalsuka 2024

Mandag 12. august holder NGI to arrangementer på Arendal Gamle Rådhus.

Publisert 10.06.2024

NGI på Arendalsuka.

I år, som i fjor og i forfjor er NGI representert på Arendalsuka. Arendalsuka skal være en arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. 

NGI deltar med to arrangementer, det ene i samarbeid med NORCE og det andre med Norsk Regnesentral.

1 år etter «Hans»: Hvordan kan vi hjelpe kommunene med å tilpasse seg en fremtid med mer ekstremvær?

Ekstremværet «Hans» førte til store ødeleggelser i mange kommuner og synliggjorde hvor viktig det er at vi tilpasser oss et endret klima. Kommunene er i frontlinjen for å klimatilpasse samfunnet vårt. Det er en formidabel oppgave, som krever en helhetlig tilnærming. Samarbeid mellom forskningsinstituttene, næringslivet og kommuner er avgjørende for å utvikle de innovative løsningene et klimarobust samfunn trenger.

Sammen med blant annet NORCE skal vi forsøke å få klarhet i noen spørsmål.

  • Hvilke utfordringer står kommunene i?
  • Hvilke endringer må til for å lykkes med klimatilpasning?
  • Hvilken rolle spiller kunnskap fra forskningsinstituttene i beredskapsarbeidet og hvordan kan vi styrke kommunene i møte med klimaendringene?

Se hele arrangementet her.

Hvordan kan digitale løsninger og KI brukes for å håndtere klimautfordringene?

Digitale løsninger og kunstig intelligens (KI) er allerede viktige verktøy for å møte konsekvensene av klimaendringene. Sammen med Norsk Regnesentral og et klokt fagpanel, skal vi dykke ned i problemstillingen.

  • Hvordan bruker vi KI og digitale løsninger i dag?
  • Hva kan vi forvente oss framover av innovative løsninger for å sikre god beredskap?
  • Hvilken rolle spiller kunnskap fra forskningsinstituttene i beredskapsarbeidet?

Se hele arrangementet her.

Portrettbilde avØydis Ulrikke Castberg

Øydis Ulrikke Castberg

Kommunikasjonssjef Kommunikasjon og rekruttering oydis.castberg@ngi.no
+47 948 03 152
Portrettbilde avLiv Røhnebæk Bjergene

Liv Røhnebæk Bjergene

Senior kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjon og rekruttering liv.bjergene@ngi.no
+47 997 97 113