Søk

Vil øke tilgangen til kritiske og strategiske mineraler og metaller i Europa

MINEYE er et nylig tildelt forsknings- og innovasjonsprosjekt med mål om å styrke EUs autonomi i primære og sekundære råvarer, samtidig som de reduserer miljøpåvirkningene fra gruvedrift. Prosjektet er en innovasjonsaksjon gitt under Horizon Europe, EUs sentrale finansieringsprogram for forskning og innovasjon, og har mottatt 5,8 millioner euro i finansiering.

Publisert 03.01.2024

Et konsortium av 13 partnere fra ni europeiske land vil bringe dette prosjektet videre. NGI – Norges Geotekniske Institutt er den koordinerende institusjonen til konsortiet, som består av teknologileverandører, gruveoperatører og Europas toppnivå gruveindustrifokuserte universiteter, med dokumenterte meritter for implementering av digitale og autonome løsninger innen gruvedrift og geo- og miljøtekniske sektorer.

MINEYE-prosjektets overordnede ambisjon er å øke tilgangen til kritiske og strategiske mineraler og metaller i Europa med full vurdering av miljømessige og sosiale aspekter, ved å gi gruveindustrien velprøvde og validerte løsninger for opptak av jordobservasjonsdata og -teknologi. Utfordringen med å redusere miljøpåvirkningene fra gruvedrift vil bli oppnådd ved å utvikle disse jordobservasjonsmetodene for hele verdikjeden for gruvedrift. MINEYE har som mål å utvikle innovative og konkurransedyktige teknologier for mineralutforskning, operasjon, nedleggelse og etter-stenging. Teknologien vil bli demonstrert på pilotanlegg i Europa, i en rekke gruvekontekster, fra greenfield til brownfield, til sekundære forekomster, og i ulike faser av gruvedriftens livssyklus.

MINEYE-pilotnettstedene inkluderer:

 • Iberisk pyrittbelte, Spania
 • Norrbotten malmprovins, Sverige
 • Gruver i Italia og Albania

Prosjektet startet i 2024 og er planlagt ferdigstilt innen 2028. Dr. Sean Salazar fra NGI er prosjektkoordinator og Dr. Saman Tavakoli fra NGI er prosjektets tekniske koordinator.

Bakgrunn

Europas industrielle konkurranseevne er sterkt avhengig av strategiske og kritiske råvarer som spiller nøkkelroller i den grønne og digitale transformasjonen. Imidlertid har Europa begrensede kjente innenlandske ressurser, og utarmingen av lett tilgjengelige råvarer gjør det avhengig av land utenfor Europa, noe som utfordrer forsyningssikkerheten, spesielt i tider med økonomisk usikkerhet og geopolitisk uro. Konkurranseevnen til den europeiske gruveindustrien blir også utfordret av økende produksjonskostnader og stadig strengere miljøregler.

Mineralleteaktiviteter er forbundet med høy usikkerhet, høy påvirkning og høye investeringer. Dermed blir verdifulle mineralpotensialer underutnyttet av økonomiske, sosiale eller miljømessige årsaker. Nøkkelen til å overvinne disse utfordringene og la Europas verdikjede for råvarer være konkurransedyktig, mer autonom og robust, er å utvikle måter å gjøre den mer bærekraftig, fra et økonomisk, men også miljømessig og sosialt ståsted.

Liste over partnere

 • NGI – Norges Geotekniske Institutt (Norge)
 • Luleå University of Technology (Swerige)
 • University of Bologna (Italia)
 • Terranigma Solutions (Tyskland)
 • ETAM Consulting (Hellas)
 • Czech Geological Survey (Tsjekkia)
 • InnSight (Italia)
 • SPACEBEL (Belgia)
 • Tharsis Mining (Spania)
 • TRE ALTAMIRA (Italia)
 • Planet Labs (Tyskland)
 • SPECTRAL Industries (Nederland)
 • SO.RI.CO.M. (Italia)

Finansiert av EU. Synspunkter og meninger som uttrykkes er imidlertid kun forfatternes og gjenspeiler ikke nødvendigvis de fra EU eller HaDEA. Verken EU eller HaDEA kan holdes ansvarlig for dem.

Portrettbilde avSean Salazar

Sean Salazar

Senioringeniør Fjernanalyse og geofysikk sean.salazar@ngi.no
+47 459 13 492
Portrettbilde avSaman Tavakoli

Saman Tavakoli

Senioringeniør Fjernanalyse og geofysikk saman.tavakoli@ngi.no
+47 938 37 227