Søk

Ekspertgruppe med tydelig tilbakemelding til Vegvesenet og entreprenør: – Mangler i planlegging, risikovurdering og oppfølging av byggingen av E39 bidro til skredet på Hennset

Ekspertgruppa som Vegvesenet har satt ned har gjort grundige undersøkelser for å finne de bakenforliggende årsakene til skredet som gikk 2. september 2022 på Hennset i Heim. De er tydelige i sin kritikk av Vegvesenets rolle i oppfølgingen av byggeprosjektet og anbefaler flere forbedringspunkter:

Publisert 28.08.2023

–  Det er mange ting som kunne vært gjort annerledes i dette prosjektet slik at skredet kunne vært unngått, sier Lars Andresen. Andresen er direktør i NGI (Norges Geotekniske Institutt) og leder ekspertgruppa. 

Les rapporten her.

Bakenforliggende årsaker til skredet

Ekspertgruppa presenterte i desember de utløsende faktorene for skredet, der Bjørg Hendset (85) omkom. Nå har ekspertgruppa presentert en ny rapport med de bakenforliggende årsakene til skredet. Ekspertgruppa har funnet at det har sviktet på flere punkter i dette prosjektet, bl.a.:

 • Grunnforholdene der skredet løsnet var ikke kartlagt og derfor ukjent.
 • Skredrisikoen ble feilaktig vurdert til å være lav tidlig i planfasen og ble ikke vurdert på nytt senere.
 • Vegvesenet som byggherre har ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp sitt ansvar i prosjektet. Blant annet er det funnet mangler i oppfølging og kontroll av prosjektering og utførelse. 
 • Entreprenøren har ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp kravene i kontrakten. Tiltaket som utløste skredet var ikke prosjektert.
 • Gjeldende regelverk for veger (Vegnormal N200) åpner for å utsette grunnundersøkelser til etter inngåelse av totalentreprisekontrakt. 

– Vi mener at Vegvesenet og entreprenør må ta et stort ansvar for at disse tingene ikke ble fulgt opp tilstrekkelig i prosjektet. Hadde dette vært gjort på en god måte, mener vi at skredet kunne vært unngått, sier Andresen videre. 

Andresen peker på at det også er utfordrende at regelverket åpner for at man kan utsette grunnundersøkelser. Dette kan føre til at man mangler kunnskap om utfordrende grunnforhold og tilhørende risiko tidlig i prosjektet.

Vegvesenet tar rapporten på alvor

Vegvesenet er fornøyde med at ekspertgruppa har gjort en så omfattende gjennomgang av forbedringspunkter etter skredet. Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Vegvesenet forteller at de nå vil gjøre en grundig vurdering av hele rapporten: 

– Her har vi fått tydelige tilbakemeldinger på hva vi kunne gjort annerledes i dette prosjektet, og det tar vi på alvor. Vi vil gå gjennom rapporten og ta med oss de relevante læringspunktene. På denne måten vil vi kunne forbedre måten vi jobber framover. Vi takker alle i ekspertgruppa for arbeidet med denne kartleggingen. Arbeidet er viktig med hensyn til hvordan vi i Vegvesenet vil jobbe framover og det vil bidra til at vi kan unngå at slike hendelser skjer igjen.

FAKTA OG BAKGRUNN

 • Fredag 2. september 19:14 gikk det et jordskred fra anlegget for ny E39 Betna-Hestnes ned til fergekaia i Hennset på Heim i Sør-Trøndelag. 
 • Bjørg Hendset (85) omkom i skredet, og det var flere personskader.
 • Det var omfattende materielle skader etter skredet.
 • E39, fergeleie og anleggsdrift ble stengt ned som følge av skredet.

Ekspertgruppe
Etter skredet opprettet Statens vegvesen en uavhengig ekspertgruppe for å finne hva som utløste skredet og gi råd om tiltak for sikkert arbeid videre og foreslå læringspunkter. 

Ekspertgruppa består av: 

 • Lars Andresen, leder (NGI) 
 • Anders Beitnes
 • Johan Arnt Vatnan
 • Arnstein Watn
 • Ingrid Havnen (NVE)

Se pressekonferansen på NGIs YouTubekanal

Portrettbilde avKaroline Jensen

Karoline Jensen

Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjon og rekruttering karoline.jensen@ngi.no
+47 979 56 118