NGI|

Nyheter

Her finner du historier, nyheter og pressemeldinger fra NGIs verden. Les mer om våre mange prosjekter i inn- og utland. Har du lyst til å vite mer er det bare å ta kontakt!

 

 

Det blåser en fornybar vind på USAs østkyst

Offshore vind har etablert seg som en viktig og fremtredende kraftkilde i Nord-Europa. Inntil å har ikke USA utnyttet denne teknologien noe særlig. Nå iverksettes det nye nitiativer for å utnytte vindene utenfor den amerikanske østkysten.


 

Satellitt-overvåking for tunnel-naboer

BaneNOR/Follobanen har inngått en avtale med NGI via ÅF Engineering AS om bruk av målinger fra satellitt for å følge opp terreng og eiendommer mens jernbanen bygges ut. På sikt kan satelittmålinger redusere behovet for målebolter i grunnmurer langs jernbanetraseer.


 

En milepel i offshore vindkraft

Den første av 20 offshore vindturbiner med bøttefundamenter som installeres med bruk av sug ble vellykket satt ned på Borkum Riffgrund 2, i tysk sektor av Nordsjøen på vegne av Ørsted.


 

NGI-kurs bidrar til bransjestandard for miljøprøvetaking

I de aller fleste steder i byer og tettbygde strøk er det krav om å undersøke grunnen for mulige forurensninger før man får lov å bygge. I juni holder NGI grunnkurs i miljøprøvetaking for å opprettholde en bransjestandard.


 

Med på å sette standarden

Standarder for hvordan laboratorieforsøk skal utføres og tolkes er helt avgjørende for at byggverk og fundamentering blir designet og prosjektert så sikkert som mulig. Rune Dyvik fra NGI bidrar til dette som spesialist og medlem i en rekke internasjonale standardiseringskomiteer.


 

Tryggere skoler i jordskjelvrammede Nepal

På en lun vårdag i 2015, litt før klokken 12, inntraff et massivt jordskjelv i Nepal. I dagene og ukene som fulgte inntraff flere etterskjelv, noe som etterlot nesten 9000 omkomne. Nå bidrar blant andre NGI med hjelp til å gjenoppbygge barneskolene i et av Nepals distrikter.


 

Sikker overvåking av karbonlagring

Håndtering og lagring av CO2 (Carbon Capture and Storage – CCS) er viktig for å redusere utslipp av CO2 til atmosfæren, og dermed nå oppsatte klimamål. Et nytt prosjekt, som ledes av NGI, skal finne optimale metoder for å overvåke lagringen av karbon i undergrunnen.


 

Skal finne løsninger på flom-problemer

PHUSICOS er et stort europeisk forskningsprosjekt som skal finne naturbaserte løsninger for å redusere skadeomfanget etter ekstreme nedbørsmengder. Prosjektet, som ledes av NGI, har totalbudsjett på 100 millioner kroner via EU. Gudbrandsdalslågen blir en av fem demonstrasjons- og undersøkelsesområder.


 

To nye områdedirektører på NGI

Thomas Langford har tiltrådt som direktør for markedsområdet Offshore energi og Dominik Lang blir ny områdedirektør for markedsområdet Naturfare på NGI fra 1. august i år.


 

Vi dekker de dypeste behovene

BPs nye flytende produksjonsplattform på dypt vann, Mad Dog 2, skal operere i Mexicogolfen. For å sikre at driften skal foregå på sikker grunn på dybder ned til 1300 meter, har NGI Houston utført spesialisert laboratorietesting og geoteknisk prosjektering av forankringssystemet til plattformen.

 
 
 
 

Kontaktpersoner

Kjell Hauge
Kjell Hauge
Pressekontakt
Senior kommunikasjonsrådgiver
kjell.hauge@ngi.no
+47 934 49 533
 
 

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


 

NGI |