NGI|

Nyheter

Her finner du historier, nyheter og pressemeldinger fra NGIs verden. Les mer om våre mange prosjekter i inn- og utland. Har du lyst til å vite mer er det bare å ta kontakt!

 

 

Gledelig jul og godt nytt år!

Vi takker alle våre kunder og samarbeidspartnere for året som gikk, og ønsker dere en god jul og et godt nytt år. NGIs årlige julegave til et veldedig formål går i 2019, som i fjor, til Ingeniører Uten Grenser (IUG).


 

På synkende grunn?

For oss som jobber innen naturgeografi, geologi og geoteknikk er det en kjensgjerning at jordens overflate beveger seg. Her er det viktig å presisere at bevegelser ikke er det samme som at noe er ustabilt. Eksempelvis vil et hus over tid "sette" seg. Det blir ofte tydelig når man går inn i gamle hus med skjeve gulv som knirker. Husene faller ikke sammen av den grunn.


 

Machine Learning workshop på NGI

En workshop om anvendelse av machine learning (ML) teknikker i geofag ble holdt på NGI 22 oktober 2018. Omlag 40 geoteknikere og dataeksperter deltok på arrangementet, som ble holdt i regi av Norsk Geoteknisk Forening og ISSMGE, TC309.


 

Veiledning for miljø-laboratorier

ECVET-Lab Guide med veiledning og retningslinjer for testing av prøver i miljø-laboratorier har blitt utviklet i et EU ERASMUS + prosjekt. NGIs miljø-laboratorium var en av 34 internasjonale deltakere som samarbeidet for å utarbeide denne veiledningen.


 

Nytt verktøy foreslår tiltak mot skred

Større nedbørmengder og mer ekstremvær medfører økt skredfare. Mange steder følger ingeniører og planleggere med på risikobildet, men er usikre på hva de skal foreta seg.


 

EMerald Geomodelling - en NGI innovasjon i støpeskjeen

I samarbeid med Kjeller innovasjon og med støtte fra Norges forskningsråds FORNY2020 program, etablerer NGI nå en teknologi-spin-off med mål å redusere kostnader og tid for grunnundersøkelser i kompliserte, store infrastruktur-prosjekter i Norge.


 

Norge sterkt til stede når CO2-løsninger diskuteres

Norske fagfolk hadde en sentral rolle da verdens ledende miljøer for fangst og lagring av CO2 møttes i Melbourne, Australia, 21. – 26. oktober 2018.


 

Nytt verktøy foreslår tiltak mot skred

Større nedbørmengder og mer ekstremvær medfører økt skredfare. Mange steder følger ingeniører og planleggere med på risikobildet, men er usikre på hva de skal foreta seg. Nå får de for første gang et lavterskeltilbud som kan hjelpe dem å velge tiltak.


 

Uventet årsak til tsunamien i Indonesia?


 

Besøk fra Sri Lanka's statsminister og stor delegasjon

NGI hadde gleden av å orientere Sri Lanka's statsminister og fiskeriminister om NGI-aktiviteter og prosjekter i Sri Lanka. De besøkende var blant annet interessert i NGIs kompetanse på offshore forankring av flytende konstruksjoner og anlegg. Sri Lanka har planer om utvikling av store havbruksanlegg.

 
 

Kontaktpersoner

Kjell Hauge
Kjell Hauge
Pressekontakt
Senior kommunikasjonsrådgiver
kjell.hauge@ngi.no
+47 934 49 533
 
 

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


 

NGI |