NGI|

Nyheter

Her finner du aktuelle saker og pressemeldinger fra NGI. Nederst på siden finner du pressekontakten vår.

 

 

Omfattende jobb for NGI å få oversikt over byggesaker i skredområdet i Gjerdrum

– Vi har stor forståelse for at media går inn i byggesaker i Gjerdrum og også ser på vår rolle. NGIs fokus nå er imidlertid å bistå i redningsarbeidet som fortsatt pågår. I tillegg jobber vi med å få oversikt over all dokumentasjon, sier administrerende direktør i NGI, Lars Andresen.


 

NGI gir 300 000 i årlig julegave til Ingeniører Uten Grenser

– I NGI (Norges Geotekniske Institutt) har vi ikke julegave til de ansatte, men gir til et veldedig formål. Det er flott å ha et strategisk samarbeid med en bistandsorganisasjon som også har en faglig forankring til vår egen virksomhet, sier NGIs administrerende direktør, Lars Andresen.


 

NGI skal bidra med spisskompetanse om havvind i nytt forskningssenter

Søknaden om å etablere et forskningssenter for miljøvennlig energi, Norwegian Research Centre on Wind Energy (NorthWind), fikk i dag tommel opp fra Forskningsrådet. De neste åtte årene vil senteret få 120 millioner kroner til forskning og innovasjon som kan gjøre vindkraft billigere, mer kostnadseffektivt og mer bærekraftig


 

Rydder i gamle miljøsynder langs kysten

Langs Norskekysten pågår en storstilt opprydningsaksjon for å bedre miljøtilstanden i flere havner. Ren Indre havn i Horten er siste havn ut, og der er et areal på havbunnen tilsvarende 60 fotballbaner dekket med ny, ren sand og titallstusen kubikk med forurenset sjøbunn er blitt fjernet og dekket til.


 

Forskningsinstitutter vil utrede mulighetene for utvidet samarbeid

NGI, NILU, NIVA og IFE vil utrede mulige samarbeidsmodeller. Innen 1. juli 2021 vil instituttene konkludere på drøftingene.


 

Skal utvikle dronebaserte grunnundersøkelser

Norges Geotekniske Institutts (NGI) teknologi spinn-off EMerald Geomodelling skal videreutvikle et dronebasert system for Luftboren elektromagnetiske (AEM)-undersøkelser og pilotere dette over de neste tre årene.


 

Milliarder å spare på å ta i bruk metoder og verktøy som reduserer setningsskader

Setningsskader forårsaket av byggegroper er beregnet å koste milliarder av kroner hvert år. Sammen med bygg- og anleggsbransjen har NGI utviklet metoder og verktøy som kan redusere skadene. – Nå må bransjen ta resultatene i bruk. Det må lønne seg å bruke de metodene som er mest skånsomme, sier Arne Engen i Norconsult.


 

NGI sikrer at vindparken Dogger Bank står på sikker grunn

I september kunngjorde Equinor og SSE Renewables den første ordren av GE Renewable Energy sine 13 megawatt Haliade-X turbiner. Turbinene blir brukt i de to første fasene av verdens største havvindpark, Dogger Bank. NGI - Norges Geotekniske Institutt utfører geoteknisk prosjektering, som bidrar til å sikre at de gigantiske vindturbinene blir bygd på sikker grunn.


 

Verdens største snø- og snøskredkonferanse til Norge

Verdens største snø- og snøskredkonferanse, ISSW, er tildelt Norge og Tromsø for 2024. Hvordan klimaendringer påvirker snø og usikkerhet knyttet til snøskredulykker er to viktige temaer for konferansen.


 

Statsbudsjettet 2021: Mer penger til forskning og utvikling

I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen å bevilge 40,9 milliarder kroner til forskning og utvikling. Det er en økning på fem prosent fra 2020.– Statlig støtte til FoU er særlig viktig nå, sier NGIs Lars Andresen.

 
 

Kontaktpersoner

Øydis Ulrikke Castberg
Pressekontakt
Kommunikasjonssjef
oydis.castberg@ngi.no
+47 948 03 152
 
 

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


 

NGI |