NGI|

Nyheter

Her finner du aktuelle saker og pressemeldinger fra NGI. Nederst på siden finner du pressekontakten vår.

 

 

Ny radar gir kontinuerlige målinger av snøskred

Radaren vil automatisk starte med målinger når den oppdager bevegelser i skredbanen på Ryggfonn, som er forsøksfeltet til Norges Geotekniske Institutt (NGI) på Strynefjellet. For snøskredforskningen ved NGI er radaren en betydelig oppgradering.


 

Innovativt partnerskap sikrer verdens første modell for automatisk beregning av bølger

Norges Geotekniske Institutt (NGI) og oppstartsselskapet Glint Solar har utviklet en teknologi som automatisk estimerer bølgeforhold og vindretninger for flytende solcelleanlegg.


 

ASTM-utmerkelse til NGI-spesialist

Rune Dyvik, ekspertrådgiver ved NGIs seksjon for laboratorie- og modelltesting, har fått "Richard S. Ladd Standards Development Award" fra ASTM-komiteen D18 om jord og berg.


 

Vi mangler geoteknikere og ingeniørgeologer

Er du glad i realfag? Trives du med utfordringer og en variert arbeidshverdag som tar i bruk ny teknologi? Er det viktig for deg at jobben din er nyttig for samfunnet? Da bør du vurdere studier i geoteknikk eller ingeniørgeologi. Her er sjansene for å få jobb meget gode, og utviklingsmulighetene er mange.


 

Et perfekt skred for læring

Det er 12 år siden sist snøskredforskere ved Norges Geotekniske Institutt (NGI) gjennomførte et vellykket fullskala snøskredforsøk. Søndag 11. april klarte de det.


 

Etablerer resirkuleringsanlegg for plast i flyktningleir i Etiopia.

I flyktningleiren Melkadida i Etiopia samler det seg hver måned flere tonn med plastsøppel. NGI leder et prosjekt hvor et resirkuleringsanlegg skal sørge for at søppelet blir omgjort til produkter som kan selges på det lokale markedet.


 

Millioner til prosjekt for å fjerne all plast fra matavfallsbasert biogjødsel

Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark har gitt Reklima AS på Sem 2,4 millioner kroner for å finne ut hvordan plastrester kan fjernes effektivt fra biogjødsel laget av matavfall. NGI - Norges Geotekniske Insitutt er én av prosjektpartnerne.


 

Skal bedre internasjonal håndtering av plastavfall

Sammen med Strømmestiftelsen skal Norges Geotekniske Institutt (NGI) og midler fra Handelens Miljøfond bidra til å løse en av de største utfordringene verden står ovenfor; internasjonal håndtering av kraftig økende plastavfall.


 

NGIs rolle i å kontrollere utførelse av sikringstiltakene i Nystulia

NGI har, etter det vi vet nå, ikke hatt det formelle ansvaret for å kontrollere utførelse av grunnarbeidene knyttet til sikringstiltakene.


 

NGI støtter en uavhengig gjennomgang av Gjerdrum-skredet

– Alle kortene må snus for å finne årsaken til skredet i Gjerdrum. NGI støtter derfor regjeringens plan om at en ekstern ekspertgruppe skal se på årsaksforhold og vurdere forbedringer, sier NGIs administrerende direktør, Lars Andresen.

 
 

Kontaktpersoner

Øydis Ulrikke Castberg
Pressekontakt
Kommunikasjonssjef
oydis.castberg@ngi.no
+47 948 03 152
 
 

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


 

NGI |