NGI|

Nyheter

Her finner du aktuelle saker og pressemeldinger fra NGI. Nederst på siden finner du pressekontakten vår.

 

 

15 millioner til bærekraftig forsterking av dårlige grunnforhold

Forskningsrådet fikk 24 prosjektsøknader om forskningsmidler til bygg, anlegg og eiendom. NGIs innovative bærekraftsprosjekt, Green sOil stAbilisation (GOAL), var ett av fire som fikk tilslag


 

Innspill til langtidsplan for forskning og høyere utdanning

IFE, NILU, NIVA og NGI har sendt et felles høringsinnspill til revisjonen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning til Kunnskapsdepartementet. Den nye planen skal på plass i 2023.


 

Viktig forskningsprosjekt innen miljøkjemi får omfattende støtte fra EU

EUs Horizon 2020 har finansiert prosjektet ZeroPM, som har et totalbudsjett på 11,6 millioner euro. Prosjektet ledes av Norges Geotekniske Institutt (NGI) med Dr. Sarah Hale som prosjektkoordinator og Prof. Hans Peter Arp som visekoordinator.


 

NGI sender live fra Arendalsuka 18.8: Debatter om kvikkleire og kompetansebehovet i bygge- og anleggsbransjen

– NGI forsker og utvikler metoder for å sikre at vi bygger, bor og ferdes på sikker grunn. Krevende grunnforhold, som kvikkleire, og et klima i endring krever at vi kontinuerlig utvikler nye og bedre løsninger. Vi må tilpasse oss et endret klima og kutte utslipp. Norges nest største næring, bygge- og anleggsbransjen, er en del av løsningen, sier administrerende direktør i NGI – Norges Geotekniske Institutt, Lars Andresen.


 

Ny peleløsning skal sikre både stabilitet og energi fra grunnen

I samarbeid med Malvik kommune skal Norges Geotekniske Institutt (NGI) øke bruken av grunnvarme i områder med tykke løsmasser. For framtidas bygg vil teknologien kunne øke bruken av lokal termisk energi, redusere utslipp av CO2, gi mindre press på strømnettet og billigere strømregninger.


 

Nærmer vi oss tippepunktet for global plastforsøpling?

Det er advarselen i en ny studie publisert i Science, der norske, svenske og tyske forskere advarer mot at uten drastiske, politiske grep globalt, kan skadene fra plast på miljøet bli uopprettelige. Nå ber de politikerne begrense produksjonen.


 

Styrker kompetansebygging innenfor geofag i polare områder

NGI – Norges Geotekniske Institutt og UNIS - Universitetssenteret på Svalbard har inngått en intensjonsavtale om samarbeid. Det betyr en styrking av kompetansebyggingen innenfor geofag i polare studier.


 

Ny NGI-rapport: Miljøgifter og tungmetaller på bunnen av Oslofjorden

NGI - Norges Geotekniske Institutt har sjekket kvaliteten på bunnforholdene i Oslofjorden: – Resultatene av undersøkelsene våre viser at det er ulike miljøgifter i sjøbunnen, sier forsker og prosjektleder Gøril Aasen Slinde i NGI.


 

NGI kapret NTNUs dyktigste sivilingeniør for 2019

På avgangsvitnemålet til Eirik Nilsen, står det kun én karakter: A. Av de 1300 kandidatene som ble uteksaminert fra NTNU i 2019 innen teknologi eller arkitektur, er Eirik Nilsens vitnemål fra Tekniske geofag utpekt som det aller beste.


 

Artikkel om kvikkleire publisert i Ground Engineering Magazine

Anders Solheim, teknisk ekspert hos NGI, har skrevet en artikkel publisert i Ground Engineering. Artikkelen tar for seg problemene som sensitiv leire utgjør i Norge, Sverige og deler av Nord-Amerika.

 
 
 
 

Kontaktpersoner

Øydis Ulrikke Castberg
Pressekontakt
Kommunikasjonssjef
oydis.castberg@ngi.no
+47 948 03 152
 
 

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


 

NGI |