NGI|

Nyheter

Her finner du historier, nyheter og pressemeldinger fra NGIs verden. Les mer om våre mange prosjekter i inn- og utland. Har du lyst til å vite mer er det bare å ta kontakt!

 

 

Trygg i påskefjellet

Snøen glitrer i solen, skiføret er bra og toppene kaller. Du må rekke turen i dag, for i morgen er det meldt dårlig vær. Noen dager er skredfaren høy. Skred kan ramme mennesker, veier og bebyggelse. I år har skred rammet mange. I dag er det fint vær - men er du trygg?


 

Verktøy for risikohåndtering

Skader på nabobygg forårsaket av grunnarbeider kan føre til ekstrakostnader og tvister i prosjekt. Nå lanseres et nytt verktøy for å gi bedre risikohåndtering i byggeprosjekter.


 

Biokull av organisk avfall

Norge genererer 1,2 millioner tonn organisk avfall per år. Nå skal et nytt forskningsprosjekt forvandle dette avfallet til verdifulle bærekraftige produkter som kan bidra til å rense jord, luft og vann, samt redusere giftavrenning, utslipp og miljørisiko.


 

Arrangerer kurs i geodynamikk med NTNU

Sammen med NTNUs faggruppe for geoteknikk arrangerer NGI et doktorgradskurs i geodynamikk. Kurset gir bakgrunn og innsikt i å vurdere fundamenters dynamiske respons og vibrasjoner i bakken.


 

Verktøy for risikohåndtering ved grunnarbeider

Skader på nabobygg forårsaket av grunnarbeider kan føre til ekstrakostnader og tvister i prosjekt. Nå lanseres et nytt verktøy for å gi bedre risikohåndtering i byggeprosjekter.


 

Økt skredfare med varmere klima

Vi hører mye om klimaendringer, at det er farlig og at noe må gjøres, men hva er det egentlig som skjer når klimaet blir varmere?


 

På sedimentkonferanse i New Orleans

NGIs Espen Eek vil være en av foreleserne på en kurs om "Capping Design" på Batelles 2019 Sediment Conference i New Orleans 11-14 februar.


 

Sprenger for å sikre verdier

I november 2018 gjennomførte NGI et uvanlig oppdrag i samarbeid med Multiconsult og Solør videregående skole. To hus ble sprengt i lufta. Hensikten er å bestemme tålegrenser for vibrasjoner.


 

Gledelig jul og godt nytt år!

Vi takker alle våre kunder og samarbeidspartnere for året som gikk, og ønsker dere en god jul og et godt nytt år. NGIs årlige julegave til et veldedig formål går i 2019, som i fjor, til Ingeniører Uten Grenser (IUG).


 

På synkende grunn?

For oss som jobber innen naturgeografi, geologi og geoteknikk er det en kjensgjerning at jordens overflate beveger seg. Her er det viktig å presisere at bevegelser ikke er det samme som at noe er ustabilt. Eksempelvis vil et hus over tid "sette" seg. Det blir ofte tydelig når man går inn i gamle hus med skjeve gulv som knirker. Husene faller ikke sammen av den grunn.

 
 
 
 

Kontaktpersoner

Kjell Hauge
Kjell Hauge
Pressekontakt
Senior kommunikasjonsrådgiver
kjell.hauge@ngi.no
+47 934 49 533
 
 

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


 

NGI |