NGI|

Nyheter

Her finner du aktuelle saker og pressemeldinger fra NGI. Nederst på siden finner du pressekontakten vår.

 

 

Horten Indre havn skal bli renere

Storstilte tiltak planlegges gjennomført for et renere indre havnebasseng, til glede for de mange vernede naturområdene, friluftslivet og borgerne i Horten.


 

Offshore vind - en viktig kilde til fornybar energi

Produksjonen av fornybar energi øker hvert år. Satsingen på offshore vindkraft er et viktig steg på veien mot en fremtid uten fossile energikilder. Kostnadene må imidlertid ned for at offshore vind skal bli konkurransedyktig.


 

Faren for ras og flodbølger i norske fjorder kan komme til å øke

Ingen vet med sikkerhet om Åkerneset er det farligste fjellet eller om vi har en annen skjult «versting» skriver Lars Andresen, administrerende direktør NGI og Carl B. Harbitz, teknisk ekspert, Norges Geotekniske Institutt, professor II Universitetet i Oslo. Les kronikken i Aftenposten


 

Unikt arbeid på 150 meters dyp

Den tyske ubåten U-864 ble i 1945 senket av den britiske marinen nord for Bergen. Den var på vei til Japan med store mengder kvikksølv og krigsutstyr ombord. Et 30 000 kvadratmeter stort område av havbunnen rundt ubåtvraket er i dag forurenset av kvikksølv.


 

Workshop - Geoteknikk for brønnstabilitet

I samarbeid med Universitetet i Texas Austin og Texas A&M arrangerte NGI et seminar under tittelen "Geotechnical Input to Well Integrity Assessment". Temaet var konsentrert om samspillet mellom jord og rørledning. 


 

Vellykket worskhop om offshore vindenergi i Boston

I samarbeid med University of Massachusetts Amherst organiserte NGI en geoteknikk-workshop i Boston om offshore vindenergi, den 26. april 2016. Workshop-en var i sammenheng med det gryende markedet for offshore vind-energi i USA.


 

Intensjonsavtale med University of Texas Austin

NGI og University of Texas Austin (UT) signerte tirsdag 10 november en intensjonsavtale (Memorandum of Understanding - MoU) for vitenskapelig samarbeid og utveksling.

 
 

 
 

Kontaktpersoner

Øydis Ulrikke Castberg
Pressekontakt
Kommunikasjonssjef
oydis.castberg@ngi.no
+47 948 03 152
 
 

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


 

NGI |