NGI|

Nyheter

Her finner du historier, nyheter og pressemeldinger fra NGIs verden. Les mer om våre mange prosjekter i inn- og utland. Har du lyst til å vite mer er det bare å ta kontakt!

 

 

Kontrakt for Ørsted's Hornsea 02 – strukturovervåking

NGI – Norges Geotekniske Institutt, har vunnet kontrakten for strukturovervåking ved Ørsteds Hornsea 02 vindpark i Storbritannia.


 

Da Norge ble stille

Da korona-pandemien rammet Norge stoppet landet nesten opp. Det så vi tydelig på bildene av tomme gater og i ledighetsstatistikken. Men vi så også tegn på at Norge stoppet opp andre steder. Jorden rystet målbart mindre i Norge da vi begynte å holde oss hjemme og holde avstand.


 

NGI er operativ i korona-situasjonen

Myndighetene har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Dette tar vi i NGI på alvor, og følger råd og tiltak. Samtidig opprettholder vi driften, også på våre laboratorier i Oslo og Houston. Målsettingen vår er at vi utfører arbeid for våre oppdragsgivere så langt det er mulig.


 

Catalina Cardona ny president for NGI Houston

Catalina Cardona har blitt president for NGI Houston. Hun tiltrådte i sin nye stilling 1. januar 2020.


 

PFAS-workshop 11 februar

Sist tirsdag holdt NGI en workshop for brukergruppen som er med i forskningsprosjektet PFOSlo. Prosjektet har som mål å se på effekter av poly- og perfluorerte stoffer (PFAS) på miljø og human helse.


 

Modell for grunnforhold for offshore vindpark

Netherlands Enterprise Agency (RVO) har tildelt teamet med NGI og SAND Geophysics et prosjekt for å utvikle en modell for grunnforholdene i den 120 km2 store planlagte vindparken i Ten noorden van de Waddeneilanden Wind Farm Zone (TNWWFZ).


 

Hva betyr funnene av miljøgifter i Tyrifjorden?

I 2015 ble det oppdaget høye nivåer av PFAS i leveren til abboren i Tyrifjorden. For å undersøke omfanget av forurensningen har Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) gjennomført undersøkelser på vegne av Miljødirektoratet.


 

Høyere havnivå krever økt kompetanse

Stormflo vil med stigende havnivå bli et stadig økende problem. I Norge er det kommunene som er ansvarlig for klimatilpasning. For gode avgjørelser ved bygging i strandsonen må kompetansen styrkes.


 

Assisterer ved skred i Enebakk

Natt til lørdag 1. februar ble NGI kontaktet av Øst Politidistrikt og bedt om å assistere i forbindelse med et jordskred i Enebakk. En skredekspert fra NGI kom til Enebakk ved 5-tiden om morgenen.


 

Skredfarevarsling for bebyggelse i Nord-Norge

To skredeksperter fra NGI var torsdag 16. januar i Honningsvåg sammen med representant fra NVE for å assistere lokale myndigheter med å vurdere skredfaren for den evakuerte bebyggelsen. Etter befaringen ble det besluttet at de evakuerte kunne flytte hjem igjen.

 
 
 
 

Kontaktpersoner

Kjell Hauge
Kjell Hauge
Pressekontakt
Senior kommunikasjonsrådgiver
kjell.hauge@ngi.no
+47 934 49 533
 
 

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


 

NGI |