NGI|

Nyheter

Her finner du historier, nyheter og pressemeldinger fra NGIs verden. Les mer om våre mange prosjekter i inn- og utland. Har du lyst til å vite mer er det bare å ta kontakt!

 

 

Høyere havnivå krever økt kompetanse

Stormflo vil med stigende havnivå bli et stadig økende problem. I Norge er det kommunene som er ansvarlig for klimatilpasning. For gode avgjørelser ved bygging i strandsonen må kompetansen styrkes.


 

Assisterer ved skred i Enebakk

Natt til lørdag 1. februar ble NGI kontaktet av Øst Politidistrikt og bedt om å assistere i forbindelse med et jordskred i Enebakk. En skredekspert fra NGI kom til Enebakk ved 5-tiden om morgenen.


 

Skredfarevarsling for bebyggelse i Nord-Norge

To skredeksperter fra NGI var torsdag 16. januar i Honningsvåg sammen med representant fra NVE for å assistere lokale myndigheter med å vurdere skredfaren for den evakuerte bebyggelsen. Etter befaringen ble det besluttet at de evakuerte kunne flytte hjem igjen.


 

Skredkultur på høyt nivå

Fra 1. til 3. november reiste flere NGIere til Voss for å delta på Nordisk konferanse om snøskred og friluftsliv.


 

Styrking av teamet for offshore vind i USA

NGI er veldig fornøyd med å kunngjøre at Zack Westgate har sluttet seg til teamet for å lede NGIs aktiviteter innen det raskt voksende markedet for offshore vind i USA.


 

På FNs klimatoppmøte i New York

NGIs Amy Oen ble invitert til å delta på "NBS momentum"-dagen i forkant av FNs klimatoppmøte i New York 23. september. Hun var der som representant for europeiske rammeprogram for forskning og innovasjon innen naturbaserte løsninger i tilknytning til risikoreduserende tiltak for håndtering av utfordringene med klimaendringer. 


 

Ny konstituert leder for NGI Houston

Audun Hauge sagt ja til å tre inn i stillingen som leder av NGI Houston fra 1. september etter at Victor Taboada meddelte styret at han vil fratre sin stilling.


 

Mange NGI-ere på konferanse i Reykjavik

17th ECSMGE - European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering – holdes i Reykjavik 2-6 september. Over 30 NGI-ere skal delta og NGI har egen stand i utstillingsområdet.


 

Jakten på plasten med NGI

Lurer du på hvordan forskerne jobber med mikroplast? Visste du at mer enn åtte millioner tonn plast hvert år ender i havet? Kun en liten del av plasten flyter på havoverflaten. Så hvor blir egentlig all plasten av? Bli med på miljølaboratoriet til Norges Geotekniske Institutt (NGI) 25. september, og lær mer om hva mikroplast er, hvor vi finner det og hva vi kan gjøre med det.


 

Farlige forbindelser til frokost?

Faren er stor for at det ikke bare er kaffen du setter i halsen når du leser dette. Vannet den er brygget på, kan inneholde uønskede stoffer.

 
 
 
 

Kontaktpersoner

Kjell Hauge
Kjell Hauge
Pressekontakt
Senior kommunikasjonsrådgiver
kjell.hauge@ngi.no
+47 934 49 533
 
 

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


 

NGI |