NGI|

Nyheter

Her finner du aktuelle saker og pressemeldinger fra NGI. Nederst på siden finner du pressekontakten vår.

 

 

FNs havdag: Kobler kunst og forskning for å spre kunnskap om plastforsøpling

Hvert år ender 230 000 tonn med små plastkuler opp i havet. Noen av dem er skylt i land på Huk i Oslo. Nå har plastbitene blitt til fotokunst og inngår i forskningen til NGI – Norges Geotekniske Institutt om hvordan plastforurensning endrer naturen vår.


 

Biokull - verdifulle produkter med klimagevinst fra hageavfall og kloakkslam

Hvert år produserer Norge ca. 1,2 millioner tonn organisk restavfall, som rester av tre, hageavfall, matavfall og kloakkslam. Dette avfallet er ofte forurenset med diverse kjemiske stoffer og mikroplast, som er én av de største kildene til plastforurensning i havet. Omdannet til biokull blir avfallet til en ren svamp, som binder miljøgifter og karbondioksid.


 

Bystyret i Oslo sier ja til å bygge Campus Ullevål

Nybygget som skal reises i Sognsveien 72 blir et senter for forskning og innovasjon innenfor klima, energi, miljø og geofag, med plass til 1500 arbeidsplasser. Campus Ullevål vil være ett av de første utviklingsprosjektene i Oslo Science City.


 

Karina Wang er NGIs nye leder for HR og organisasjonsutvikling

Wang startet på NGI den 16. mars og har fra 6. april tiltrådt fullt i rollen som leder for HR og organisasjonsutvikling.


 

NGI har ansatt Kristin Paulsen som leder for digital utvikling

Paulsen tiltrer i stillingen som leder for digital utvikling fredag 1. april. Dette er en viktig milepæl for NGI Digital og satsningen rundt digitaliseringen i NGI.


 

NGI maner til bredt samarbeid for å unngå kvikkleireskred

– Å forebygge kvikkleireskred er en svært viktig oppgave for Norge fremover. Derfor er det veldig bra at Gjerdrumutvalget legger stor vekt på mer forskning og utvikling og vil stille krav til geoteknisk kompetanse gjennom en sertifiseringsordning, sier administrerende direktør i NGI - Norges Geotekniske Institutt, Lars Andresen.


 

Gjennombrudd i kampen mot plast – oppretter ekspertpanel og enighet om global plastavtale

– De avgjørelsene som verdens medlemsland fattet i FNs miljøforsamling, er et vendepunkt i kampen mot kjemisk forurensning og plastforurensning, sier NGI-forsker Hans Peter Arp.


 

Kirsti Wensaas Anker-Nilssen er NGIs første FoU-sjef

Kirsti Wensaas Anker-Nilssen startet 1. februar 2022 som NGIs leder for forskningsstøtte.


 

Norske forskere støtter opprettelsen av et internasjonalt forurensingspanel

NGI-forsker Hans Peter Arp er én av initiativtakerne til et felles opprop til klima- og miljøminister Espen Barth Eide, der nesten 200 forskere støtter etableringen av et internasjonalt forskningspolitisk panel for tiltak mot kjemikalier, avfall og forurensning.


 

Leder gigantisk EU-prosjekt som skal finne løsninger på usynlig forurensning

Stekepannen med teflon som gjør at maten ikke svir seg. Allværsjakken som beskytter mot regn. Det er to eksempler på hvordan vi daglig omgir oss med bittesmå, usynlige stoffer. Fellestrekket er at den farlige forurensningen beveger seg lett i miljøet. At kjemikaliene forblir i vann og skader mennesker og økosystem. Nå tar EU grep.

 
 
 
 

Kontaktpersoner

Øydis Ulrikke Castberg
Pressekontakt
Kommunikasjonssjef
oydis.castberg@ngi.no
+47 948 03 152
 
 

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


 

NGI |