NGI|

Nyheter

Her finner du aktuelle saker og pressemeldinger fra NGI. Nederst på siden finner du pressekontakten vår.

 

 

Slik kan forskningsinstituttene bidra til å møte samfunnsutfordringer post-korona.

En revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning bør reflektere forsknings­instituttenes samfunnsrolle og inkludere en forpliktende opptrappingsplan for grunnbevilgningen.


 

Millioner til prosjekt for å fjerne all plast fra matavfallsbasert biogjødsel

Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark har gitt Reklima AS på Sem 2,4 millioner kroner for å finne ut hvordan plastrester kan fjernes effektivt fra biogjødsel laget av matavfall. NGI - Norges Geotekniske Insitutt er én av prosjektpartnerne.


 

Hør podkaster om kvikkleire og ledelse av NGI

To sentrale NGI-ere har deltatt i aktuelle podkaster: Vår nestor i geologi, Anders Solheim, har vært i samtale med Jan Moberg og Odd Richard Valmot om kvikkleire. NGIs leder Lars Andresen har snakket om ledelse i Lederliv.


 

Skal bedre internasjonal håndtering av plastavfall

Sammen med Strømmestiftelsen skal Norges Geotekniske Institutt (NGI) og midler fra Handelens Miljøfond bidra til å løse en av de største utfordringene verden står ovenfor; internasjonal håndtering av kraftig økende plastavfall.


 

Mange NGI-bidrag på Nordisk GeoteknikerMøte

NGM2020 - Nordisk GeoteknikerMøte ble utsatt og holdes virtuelt via nettet 18-19 januar. Det er den finske geotekniske foreningen som står ansvarlig for arrangementet. NGIs Jean-Sebastien L'Heureux skal holde et av to key-note foredrag på åpningssesjonen.


 

NGI offentliggjør rapporter om rolle og arbeid for Gjerdrum golfklubb

I samråd med oppdragsgiver offentliggjør NGI rapportene om arbeid utført for oppdragsgiver og utbygger, Gjerdrum golfklubb.


 

NGIs rolle i å kontrollere utførelse av sikringstiltakene i Nystulia

NGI har, etter det vi vet nå, ikke hatt det formelle ansvaret for å kontrollere utførelse av grunnarbeidene knyttet til sikringstiltakene.


 

NGI støtter en uavhengig gjennomgang av Gjerdrum-skredet

– Alle kortene må snus for å finne årsaken til skredet i Gjerdrum. NGI støtter derfor regjeringens plan om at en ekstern ekspertgruppe skal se på årsaksforhold og vurdere forbedringer, sier NGIs administrerende direktør, Lars Andresen.


 

Omfattende jobb for NGI å få oversikt over byggesaker i skredområdet i Gjerdrum

– Vi har stor forståelse for at media går inn i byggesaker i Gjerdrum og også ser på vår rolle. NGIs fokus nå er imidlertid å bistå i redningsarbeidet som fortsatt pågår. I tillegg jobber vi med å få oversikt over all dokumentasjon, sier administrerende direktør i NGI, Lars Andresen.


 

NGI offentliggjør rapporter om grunnundersøkelser, geotekniske vurderinger og sikringstiltak i skredområdet i Gjerdrum

I samråd med utbygger Odd Sæther, Gjerdrum kommune og NVE offentliggjør NGI rapportene som viser de geotekniske undersøkelsene og faglige rådene som NGI ga før utbyggingen av det området som er rammet av skred.

 
 
 
 

Kontaktpersoner

Øydis Ulrikke Castberg
Pressekontakt
Kommunikasjonssjef
oydis.castberg@ngi.no
+47 948 03 152
 
 

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


 

NGI |