NGI|

Nyheter

Her finner du aktuelle saker og pressemeldinger fra NGI. Nederst på siden finner du pressekontakten vår.

 

 

Sørger for at Ringeriksbanen kommer på skinner

Et av de største rådgivningsoppdragene innen samferdsel i Norge, den nye Ringeriksbanen mellom Sandvika, Skaret og Hønefoss, har blitt formalisert. NGI er med som underleverandør for å sørge for at prosjektet bygges på sikker grunn.


 

Fra sur elv til glad laks

Avrenning fra nedlagte gruver er ofte sur, med høyt innhold av miljøgifter. I Folldal, ved foten av Rondane, bidrar NGI til å finne løsninger som kan få laksen tilbake i elva. 


 

Sommerjobb i skog og mark

To av NGIs sommerstudenter, Christian og Marit, har jobbet på avdelingen Landfundamentering i løpet av sommeren, og det har gitt praktisk erfaring med geoteknikk-faget og masse frisk luft!


 

Hvordan dempe forstyrrende lyd vi ikke hører?

Har du noen gang sovet nær en flyplass, vet du hva lavfrekvent lyd innebærer. Ikke bare blir du vekket av hørbar støy fra fly som tar av, det føles også som om veggene og alt som er i rommet begynner å riste.  Spesialister ved NGI har sett på hvordan vibrasjoner oppstår og hvordan de kan reduseres.


 

Hundretalls millioner kan spares i byggeprosjekter

Byggeprosjekter medfører ofte store og kompliserte byggegroper, som kan resultere i påfølgende setningsskade på nabobygg. Skader, tvister og rettssaker i forbindelse med bygg og anlegg koster samfunnet milliardbeløp hvert år.


 

Målbevisst fartsfantom og geotekniker

Britiske Emma Pooley er en profesjonell triatlet og syklist i verdensklasse. Når hun ikke trener eller konkurrerer jobber Emma som konsulent for NGI, og takker sjeldent nei til en god kopp te!


 

NGI skal installere understell til vindturbiner for DONG

NGI (Norges Geotekniske Institutt) og DONG Energy Wind Power har undertegnet kontrakt for installasjon av understell for 20 offshore vindturbiner med bøttebaserte fundamenter, såkalte Suction Bucket Jackets, i offshore vindparken Borkum Riffgrund 2 i den tyske sektoren av Nordsjøen. Arbeidet skal utføres med FRAMO som underleverandør.


 

Varme kilder blant jak-okser og fjelltopper

Innbyggerne i det nordvestlige Himalaya må leve med vintertemperaturer lavere enn minus 20 grader, manglende strøm og ingen tilgang til vedfyring. Samtidig er hele området fullt av geotermiske, varme kilder som spyr mer enn 85 grader varmt vann opp av berggrunnen. NGI er med på å bringe varme til folket langt opp i fjellene som grenser mot Tibet.


 

Horten Indre havn skal bli renere

Storstilte tiltak planlegges gjennomført for et renere indre havnebasseng, til glede for de mange vernede naturområdene, friluftslivet og borgerne i Horten.


 

Offshore vind - en viktig kilde til fornybar energi

Produksjonen av fornybar energi øker hvert år. Satsingen på offshore vindkraft er et viktig steg på veien mot en fremtid uten fossile energikilder. Kostnadene må imidlertid ned for at offshore vind skal bli konkurransedyktig.

 
 

Kontaktpersoner

Øydis Ulrikke Castberg
Pressekontakt
Kommunikasjonssjef
oydis.castberg@ngi.no
+47 948 03 152
 
 

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


 

NGI |