NGI|

Nyheter

Her finner du historier, nyheter og pressemeldinger fra NGIs verden. Les mer om våre mange prosjekter i inn- og utland. Har du lyst til å vite mer er det bare å ta kontakt!

 

 

Går sammen om å styrke bruken av havets ressurser

Nyopprettede SINTEF Ocean og NGI inngikk fredag 17. februar en samarbeidsavtale. Avtalen skal blant annet styrke og utvide det gjensidige samarbeid og forskning innen offshore vindkraft.


 

Hvordan ferdes trygt på ski i bratt terreng?

NGI har nettopp lansert Bratt-appen i App Store. Bratt-appen er et godt hjelpemiddel for friluftsfolk som vil være på sikker grunn i bratt terreng. Appen er en håndholdt utgave av NGIs helningskart. 


 

Offshoreteknologi måler setninger i Bjørvikatunnelen

Da det nye Munchmuseet i Bjørvika skulle fundamenteres, mente Statens vegvesen det var behov for kontinuerlige målinger som kunne holde øye med om Bjørvikatunnelen ble utsatt for setninger.  Oppdraget ble lagt ut på anbud, og NGI fikk jobben med å instrumentere senketunnelen for måling av setninger.


 

Gode resultater av sikring mot snøskred

I Norge lever vi i et skredutsatt land. For 40 år siden var bebyggelser mer utsatte for snøskred, men kunnskap om snøskred og sikring mot skred har snudd denne utviklingen i dag. 


 

Rankine Lecture - Prestisjeforedrag på NGI 25. januar

Rankine-foredraget omtales ofte som «geoteknikkens nobelpris» og det 56. Rankine Lecture på NGI med Professor Richard Jardine ble en meget vellykket kveld, med stort oppmøte og positive tilbakemeldinger fra deltakerne.


 

Risikoanalyser i geoteknikken

NGI's forrige direktør, Dr. Suzanne Lacasse, reiser fremdeles rundt  i verden og presenterer sin 55th Rankine lecture fra 2015 – Hazard, risk and reliability in geotechnical practise. Siste stopp var Australia og New Zealand i november 2016.


 

Tar sikkerhet på alvor

Som geotekniske eksperter rådgir vi våre kunder, slik at samfunnet og næringslivet kan bygge på sikker grunn. For å gjøre det må våre eksperter noen ganger løse oppdrag på utsatte steder. Derfor er det ekstra viktig med god opplæring og trening.


 

Ny teknisk direktør innen BA

Roger Olsson er ny teknisk direktør på NGI innen markedsområdet Bygg, anlegg og samferdsel. Hans omfattende og brede erfaring, kompetanse og nettverk nasjonalt og internasjonalt vil styrke NGIs konkurransekraft.


 

Hvordan kan vi trygt fange og lagre karbondioksid?

Forskere ved NGI har bidratt til en nyskapende overvåkingsmetode som kan brukes til å oppdage om det lekker CO2 under havbunnen ved karbonfangstområder. Dette vil dermed gjøre CCS (Carbon Capture and Storage) tryggere.


 

Helt avhengig av snøskredvarslingen

Hver morgen mottar en rekke personer med sikkerhetsansvar snøskredvarsel fra NGI. 1. desember startet vinterens varslingssesong.  NGI driver overvåking og snøskredvarsling på lokalt og regionalt nivå på oppdrag fra private og offentlige kunder. Dette er en abonnementstjeneste som dekker hele landet og er åpen for alle.

 
 

Kontaktpersoner

Kjell Hauge
Kjell Hauge
Pressekontakt
Senior kommunikasjonsrådgiver
kjell.hauge@ngi.no
+47 934 49 533
 
 

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


 

NGI |