NGI|

Nyheter

Her finner du historier, nyheter og pressemeldinger fra NGIs verden. Les mer om våre mange prosjekter i inn- og utland. Har du lyst til å vite mer er det bare å ta kontakt!

 

 

Sikrer trygg drift av Europas største gruvedam

Verden trenger kobber. Men når kobber utvinnes i stor skala, blir det enorme restmasser fra gruvedriften som utgjør en potensiell forurensningskilde.


 

Bedre miljøovervåkning offshore med ny norsk teknologi

Risiko for utslipp og lekkasjer fra offshore olje- og gassproduksjon er en stor utfordring og miljøfare. En ny metode for måling av olje-konsentrasjon i vann basert på forskning og utvikling, kan bidra til å forhindre katastrofer, med store økonomiske og miljømessige konsekvenser.


 

En uke med olje, gass og offshore vind i Houston, Texas

Eksperter og ledere fra hele verden samlet seg i Houston, Texas, til den årlige Offshore Technology Conference (OTC) tidlig i mai 2017. Eksperter fra NGIs kontorer i både Houston, Perth og Oslo var til stede i Texas i år, og med det også et nytt fokus på offshore vind. 


 

Fatalt kvikkleireskred krevde eksperthjelp

I over 20 år hadde Norge vært forskånet fra kvikkeleireskred som tok menneskeliv. Men en torsdag i november 2016 skjedde det på ny en katastrofe, denne gang i Sørum kommune i Akershus.


 

Hvor kommer miljøgiftene i Tyrifjorden fra?

I 2014 og 2015 fant Miljødirektoratet at PFOS-nivåene i fisk fra Tyrifjorden var 20 og 45 ganger høyere enn gjennomsnittet i fisk fra henholdsvis Mjøsa og Randsfjorden. Direktoratet har derfor satt i gang et prosjekt som skal avdekke utslippskildene.


 

Tilbakeblikk på 2016

I 2016 var NGI involvert i mer enn 1000 spennende prosjekter i inn- og utland. Fra store og veldig synlige prosjekter i millionklassen, til mindre prosjekter som er med på å gjøre en stor forskjell for våre kunder og samarbeidspartnere.


 

Kurs i geodynamikk med NTNU

Sammen med NTNUs faggruppe for geoteknikk arrangeres på nytt et kurs i geodynamikk, høsten 2017. Kurset vil bli gjennomført med konsentrert undervisning i to perioder på fire dager, den første 2 – 5 oktober og andre del 13 – 16 november.


 

Når mikroplast blir en del av næringskjeden

Store mengder plast ender opp i havet til enhver tid. Mikroplast er blitt en del av kostholdet til fisk, skalldyr og fugler. Da blir veien kort til vårt eget matfat. En gruppe europeiske forskere jobber nå med et stort, internasjonalt prosjekt som skal gi oss ny kunnskap om mekanismene bak mikroplastinvasjonen i havet. Gruppen ledes av NGI.


 

Ny økonomisjef på NGI

Cecilie Ertresvåg tiltrer som ny økonomisjef på NGI fra 1. april. Ertresvåg kommer fra en jobb som konserncontroller i Multiconsult, og vil styrke NGIs strategiske, finansielle og kommersielle kompetanse.


 

Ny direktør i NGI Perth

Nåværende direktør for NGIs australske kontor i Perth, Andrew Deeks, fratrer sin stilling og flytter til Europa. Med-gründer av NGI Perth, Noel Boylan, er ansatt som ny administrerende direktør fra 3. april 2017.

 
 

Kontaktpersoner

Kjell Hauge
Kjell Hauge
Pressekontakt
Senior kommunikasjonsrådgiver
kjell.hauge@ngi.no
+47 934 49 533
 
 

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


 

NGI |