NGI|

Nyheter

Her finner du historier, nyheter og pressemeldinger fra NGIs verden. Les mer om våre mange prosjekter i inn- og utland. Har du lyst til å vite mer er det bare å ta kontakt!

 

 

Snøskred knuste hytte og demmet opp elv i Oppdal

Et snøskred knuste en hytte og et annet demmet opp elva Driva i Oppdal, Trøndelag. Skredene skjedde mandag 15. januar, da det blåste storm med orkan i kastene gjennom hele døgnet. Det var ingen til stede i hytta som ble tatt, og ingen personer kom til skade.


 

Norske havvindparker er godt nytt for hele næringskjeden

Stortingets beslutning om å etablere ett til to områder for flytende havvindkraft i norsk farvann, er spennende nytt for det norske forsknings- og innovasjonsmiljøet, og for norsk næringslivs konkurransefordeler i utlandet.


 

Satellittmålinger gir tryggere E18-utbygging

Nøyaktige data fra InSAR satellittmålinger skal brukes til å overvåke utbyggingen av E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta vest for Oslo. Forflytninger og setninger på millimeternivå blir registrert før, under og etter anleggsarbeidet. Dette er første gang Statens vegvesen (SVV) tar i bruk InSAR-målinger for å avdekke setninger på et større veiprosjekt i Norge.


 

Flytende vindpark leverer strøm til 20 000 husstander

Vindparken markerer et viktig skritt videre for havvindteknologi, og kan åpne opp attraktive markeder for produksjon av fornybar energi over hele verden. 


 

Nye terminaler for ilandføring sikrer Bangladesh energiforsyning

Bangladesh gjennomfører for tiden en storstilt utbygging av infrastruktur for å sikre landets fremtidige energiforsyning. To terminaler for ilandføring av LNG (flytende naturgass) er under bygging, med støtte fra Verdensbanken. I begge prosjektene bidrar NGI med grunnundersøkelser, avanserte laboratorietester og analyser.


 

Høyspentmaster ved Lysefjorden lyser opp

En av Norges vakreste og mest populære fotturer går fra Øygardstølen til spektakulære Kjerag, som stuper 1000 loddrette meter ned i Lysefjorden. Oppgradering av det sentrale strømforsynings-nettet gjorde det nødvendig for Statnett å bygge nye høyspentmaster nettopp her, ved parkeringsplassen på Øygardstølen, høyt hevet over fjorden.


 

Gledelig jul og godt nytt år!

Vi takker alle våre kunder og samarbeidspartnere for året som gikk, og ønsker dere en god jul og et godt nytt år. NGIs årlige julegave til et veldedig formål går i 2017, som i fjor, til Ingeniører Uten Grenser (IUG).


 

Snøskredvarsling – sesongoppstart 1. desember

Snøskred utgjør en trussel, ikke bare for friluftsaktiviteter i vinterfjellet, men også for enkelte hus, veier og byggeplasser. Derfor mottar en rekke personer med sikkerhetsansvar daglige snøskredvarsler fra NGI.


 

NGIs julequiz

Hvor godt kjenner du NGI? Test deg selv med vår uformelle julequiz :)


 

Praktisk programvare for CSEM

Ved bruk av spisskompetanse innen geoteknikk, geologi, geofysikk og instrumentering, bidrar NGI til utvikling av kostnadseffektive og sikre løsninger for våre oppdragsgivere. I et samarbeidsprosjekt med energiselskaper har NGI utviklet en praktisk programvare for prosessering og tolkning av elektromagnetiske (EM) undersøkelses-data.

 
 
 
 

Kontaktpersoner

Kjell Hauge
Kjell Hauge
Pressekontakt
Senior kommunikasjonsrådgiver
kjell.hauge@ngi.no
+47 934 49 533
 
 

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


 

NGI |