NGI|

Nyheter

Her finner du historier, nyheter og pressemeldinger fra NGIs verden. Les mer om våre mange prosjekter i inn- og utland. Har du lyst til å vite mer er det bare å ta kontakt!

 

 

Testfelt på Svalbard flytter grensene for bruk av geoteknikk

Klimaendringer og økt aktivitet i nord-områdene aktualiserer kunnskap om jord i områder med permafrost. Et nyetablert feltlaboratorium på Svalbard gir unike muligheter for forskning i lang tid fremover.


 

Hvordan redusere kostnader i stor skala

Skader forårsaket av grunnarbeider kan føre til forsinkelser og ekstrakostnader for ethvert prosjekt. I FoU-prosjektet REMEDY har 18 partnere gått sammen på vegne av en hel bransje for å foreslå avbøtende tiltak.


 

Nye utregninger gir lavere oppskyllingshøyder i Lyngen

Nye beregninger viser at oppskyllingshøyden for flodbølger etter fjellskred i Lyngen i Troms er vesentlig redusert sammenlignet med tidligere beregninger.


 

Kartlegging og skredvarsling i Bangladesh

NGI har fått en kontrakt fra FNs kontor i Bangladesh for skredfarekartlegging og installasjon av skredvarslingssystemer i Bangladesh, i samarbeid med Geological Survey of Bangladesh (GSB).


 

Workshop i Shanghai om offshore vind

NGI og Huadong Engineering Corporation (HDEC) organiserte en  workshop om "Geotechnical Engineering for Offshore Wind infrastructures" i Shanghai, Kina 31 mai 2018.


 

Det blåser en fornybar vind på USAs østkyst

Offshore vind har etablert seg som en viktig og fremtredende kraftkilde i Nord-Europa. Inntil å har ikke USA utnyttet denne teknologien noe særlig. Nå iverksettes det nye nitiativer for å utnytte vindene utenfor den amerikanske østkysten.


 

Satellitt-overvåking for tunnel-naboer

BaneNOR/Follobanen har inngått en avtale med NGI via ÅF Engineering AS om bruk av målinger fra satellitt for å følge opp terreng og eiendommer mens jernbanen bygges ut. På sikt kan satelittmålinger redusere behovet for målebolter i grunnmurer langs jernbanetraseer.


 

En milepel i offshore vindkraft

Den første av 20 offshore vindturbiner med bøttefundamenter som installeres med bruk av sug ble vellykket satt ned på Borkum Riffgrund 2, i tysk sektor av Nordsjøen på vegne av Ørsted.


 

NGI-kurs bidrar til bransjestandard for miljøprøvetaking

I de aller fleste steder i byer og tettbygde strøk er det krav om å undersøke grunnen for mulige forurensninger før man får lov å bygge. I juni holder NGI grunnkurs i miljøprøvetaking for å opprettholde en bransjestandard.


 

Med på å sette standarden

Standarder for hvordan laboratorieforsøk skal utføres og tolkes er helt avgjørende for at byggverk og fundamentering blir designet og prosjektert så sikkert som mulig. Rune Dyvik fra NGI bidrar til dette som spesialist og medlem i en rekke internasjonale standardiseringskomiteer.

 
 
 
 

Kontaktpersoner

Kjell Hauge
Kjell Hauge
Pressekontakt
Senior kommunikasjonsrådgiver
kjell.hauge@ngi.no
+47 934 49 533
 
 

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


 

NGI |