NGI|

Nyheter

Her finner du historier, nyheter og pressemeldinger fra NGIs verden. Les mer om våre mange prosjekter i inn- og utland. Har du lyst til å vite mer er det bare å ta kontakt!

 

 

Nytt verktøy foreslår tiltak mot skred

Større nedbørmengder og mer ekstremvær medfører økt skredfare. Mange steder følger ingeniører og planleggere med på risikobildet, men er usikre på hva de skal foreta seg. Nå får de for første gang et lavterskeltilbud som kan hjelpe dem å velge tiltak.


 

Uventet årsak til tsunamien i Indonesia?


 

Besøk fra Sri Lanka's statsminister og stor delegasjon

NGI hadde gleden av å orientere Sri Lanka's statsminister og fiskeriminister om NGI-aktiviteter og prosjekter i Sri Lanka. De besøkende var blant annet interessert i NGIs kompetanse på offshore forankring av flytende konstruksjoner og anlegg. Sri Lanka har planer om utvikling av store havbruksanlegg.


 

Prosjektering av jordskjelvsikre konstruksjoner

NORSAR, NGI (Norges Geotekniske Institutt), Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og Standard Norge tilbyr 15-16 november 2018 kurs i anvendelse av Eurokode 8 (EN 1998) -  Prosjektering av jordskjelvsikre konstruksjoner.


 

Workshop om kvantitativ geofysikk

I tilknytning til et pågående forsknings-prosjekt om forbedret modellering av bøttefundamenter i sand arrangerer NGI en workshop 26. september 2018 på temaet "Porosity estimation from geophysical measurements".


 

Bløte grunnforhold kan gi rystende opplevelser

Kinofilmen Skjelvet har utløst en debatt om sannsynligheten for at Oslo kan bli utsatt for et jordskjelv av en slik styrke at det kan medføre ødeleggelse av bygninger og tap av liv. Dette er svært lite sannsynlig, men som mange andre større byer er store deler av Oslo fundamentert på bløt leire og vi må leve med at våre bygg vibrerer og rister.


 

Hvor er det skredfare?

Norge er i endring på grunn av klimaet. Mer nedbør gir blant annet større fare for sørpeskred og flomskred. Derfor er det viktig å kartlegge hvor det er skredfarlig og hvor det er trygt å bygge og bo.


 

Statsministeren interessert i NGI-innovasjon

I samarbeid med Kjeller innovasjon og med støtte fra Norges forskningsråds FORNY2020 program, etablerer NGI nå en teknologi-spin-off med mål å redusere kostnader og tid for grunnundersøkelser i kompliserte, store infrastruktur-prosjekter i Norge.


 

Plastavfall i flyktningeleire kan bli fremtidens hus

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har startet et prøveprosjekt i flyktningeleirer i Etiopia og Kenya for kartlegging av problemet med plastavfall. Prosjektet skal vurdere muligheter for gjenbruk og samtidig bidra til verdiskapning og sysselsetting i leirene og lokalsamfunnene.


 

20 bøttefundamenterte understell vellykket installert på Borkum Riffgrund 2

Det siste av 20 Suction Bucket Jackets (SBJs) – bøttefundamenterte understell for vindturbiner – ble 30. juli vellykket installert på Borkum Riffgrund 2 vindturbinpark i tysk sektor av Nordsjøen.

 
 

Kontaktpersoner

Kjell Hauge
Kjell Hauge
Pressekontakt
Senior kommunikasjonsrådgiver
kjell.hauge@ngi.no
+47 934 49 533
 
 

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


 

NGI |