NGI|

Nyheter

Her finner du historier, nyheter og pressemeldinger fra NGIs verden. Les mer om våre mange prosjekter i inn- og utland. Har du lyst til å vite mer er det bare å ta kontakt!

 

 

Klimatilpasning i en usikker fremtid

Klimaendringene er blitt mer merkbare. Det øker faren for skader og ødeleggelse ved ekstreme værsituasjoner. Forskning gir bedre prognoser om effekter av klimaendringer. Det gjør oss mer tilpasningsdyktige, men for hvilken fremtid?


 

Hvor er all plasten?

Hvert år produseres om lag 300 millioner tonn plast globalt og produksjonen er økende. Mer enn 8 millioner tonn plast ender hvert år i havet. Av dette finner vi kun igjen en liten mengde plastavfall på havoverflaten.


 

Presenterer tiltak ved klimaendring

Hvordan skal man utvikle infrastruktur for å håndtere fremtidige klimaendringer? Larvik er en foregangskommune som jobber iherdig med å ta i bruk praktiske verktøy for klimatilpasnings ved utviklingen av et nytt nabolag. Dette er et resultat av engasjement og samhandling mellom forskning, praksis og politisk ledelse. Forskningsprosjektet EVOKED har bidratt til dette.


 

Tester ut norsk tunnelteknologi i India

National Highways & Infrastructure Development Corporation Ltd. (NHIDCL) har som mål å sikre noen av de farligste ferdselsårene mellom sentrale deler av India og Kashmir-regionen. For å løse disse enorme utfordringene har de engasjert NGI som rådgiver for å innføre norsk tunnelteknologi.


 

Aktive på Offshore Technology Conference i Houston

NGI viser vei på den årlige OTC-konferansen i Houston 6-9 mai. NGIs spesialister bidrar med tilsammen 11 vitenskapelige artikler. Onsdag 8 mai holder NGI sin tradisjonelle mottakelse for samarbeidspartnere, denne gang på Houston Zoo!


 

Trygg i påskefjellet

Snøen glitrer i solen, skiføret er bra og toppene kaller. Du må rekke turen i dag, for i morgen er det meldt dårlig vær. Noen dager er skredfaren høy. Skred kan ramme mennesker, veier og bebyggelse. I år har skred rammet mange. I dag er det fint vær - men er du trygg?


 

Verktøy for risikohåndtering

Skader på nabobygg forårsaket av grunnarbeider kan føre til ekstrakostnader og tvister i prosjekt. Nå lanseres et nytt verktøy for å gi bedre risikohåndtering i byggeprosjekter.


 

Biokull av organisk avfall

Norge genererer 1,2 millioner tonn organisk avfall per år. Nå skal et nytt forskningsprosjekt forvandle dette avfallet til verdifulle bærekraftige produkter som kan bidra til å rense jord, luft og vann, samt redusere giftavrenning, utslipp og miljørisiko.


 

Arrangerer kurs i geodynamikk med NTNU

Sammen med NTNUs faggruppe for geoteknikk arrangerer NGI et doktorgradskurs i geodynamikk. Kurset gir bakgrunn og innsikt i å vurdere fundamenters dynamiske respons og vibrasjoner i bakken.


 

Verktøy for risikohåndtering ved grunnarbeider

Skader på nabobygg forårsaket av grunnarbeider kan føre til ekstrakostnader og tvister i prosjekt. Nå lanseres et nytt verktøy for å gi bedre risikohåndtering i byggeprosjekter.

 
 
 
 

Kontaktpersoner

Kjell Hauge
Kjell Hauge
Pressekontakt
Senior kommunikasjonsrådgiver
kjell.hauge@ngi.no
+47 934 49 533
 
 

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


 

NGI |