NGI|

Nyheter

Her finner du historier, nyheter og pressemeldinger fra NGIs verden. Les mer om våre mange prosjekter i inn- og utland. Har du lyst til å vite mer er det bare å ta kontakt!

 

 

Sikrer adgang til Jotunheimen for alle

En ny bru over Fantesteinvatnet ved Sognefjellshytta tilrettelegges også for forflytningshemmede, og sikrer dermed en spektakulær opplevelse av Jotunheimen nasjonalpark for alle.


 

Sårbare vikingskip skal reddes for ettertiden

Mange av de enestående skattene fra Osebergfunnet er så skjøre at eksperter må undersøke hva de tåler av vibrasjoner. Når det skal bygges et nytt, moderne museum inntil det nåværende vikingskipshuset på Bygdøy i Oslo, er det derfor svært viktig at alt går stille for seg.


 

NGI Perth feirer to-års jubileum

Kunder, partnere og kollegaer fra ingeniørvirksomheter i Perth feiret to-års jubileet til NGIs australske datterselskap på Elizabeth-kaien i Perth 2. November 2016. 


 

Omfattende tiltak for å stoppe snøskred på Island

Island har de siste 20 årene gjennomført en storstilt utbygging av sikringstiltak mot snøskred. Innen år 2020 skal etter planen alle større, kjente skredfarlige steder være fysisk sikret. NGI har bidratt med risikovurdering og farekartlegging.


 

Rushtidstrafikk på sikker grunn i Trondheim

Daglig passerer mer enn 30 000 biler på E6 i hver retning mellom Melhus og Trondheim, og det danner seg ofte lange køer. En ny 8 km firefelts motorvei skal derfor stå klar våren 2019, men kvikkleiregrunnen må først stabiliseres med hjelp fra NGIs eksperter.


 

Hvilken effekt har kjemikalier på drikkevannet vårt?

Moderne samfunn er i stor grad avhengig av å bruke kjemiske stoffer til produksjon, landbruk og bakterieforebyggelse. Men hvilken effekt har disse stoffene på råvann innen dette hentes opp, behandles og gjøres om til drikkevann?


 

Kunnskapsdeling på tvers av landegrenser

Våre eksperter deltar ofte på konferanser i inn- og utland. Senest deltok åtte NGIere på en konferanse i Australia – dels for å få innsikt i siste nytt fra forskningsfronten og dels for å dele egne erfaringer og kunnskap med eksperter fra hele verden.


 

Duket for et renere og friskere morgenbad i havna

Trondheim kan nå skryte av å ha en av landets reneste havner. Oppryddingsarbeidet etter mer enn tusen års virksomhet og forurensning ble avsluttet sommeren 2016 da en badende direktør fra Miljødirektoratet gikk god for vannkvaliteten.


 

Ny satsning i USA

Etter mer enn 14 års tilstedeværelse i Houston, Texas, utvider NGI nå markedsområdene i USA med oppkjøpet av avansert geoteknisk laboratorium.


 

Larvik-Lardal først med pilotprosjekt for klimaendringer

Hvordan vil kommunene bli rammet av flom, skred, ekstrem nedbør, stormflo og havnivåstigning i årene som kommer? Hvordan sikre mennesker, bebyggelse og infrastruktur mot følgene av fremtidens klimaendringer? Tirsdag 13. september 2016 presenterte NGI en rapport om klimaendringer og lokale utfordringer på et seminar i Larvik kommune.

 
 

Kontaktpersoner

Kjell Hauge
Kjell Hauge
Pressekontakt
Senior kommunikasjonsrådgiver
kjell.hauge@ngi.no
+47 934 49 533
 
 

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


 

NGI |