NGI|

Nyheter

Her finner du aktuelle saker og pressemeldinger fra NGI. Nederst på siden finner du pressekontakten vår.

 

 

Ny peleløsning skal sikre både stabilitet og energi fra grunnen

I samarbeid med Malvik kommune skal Norges Geotekniske Institutt (NGI) øke bruken av grunnvarme i områder med tykke løsmasser. For framtidas bygg vil teknologien kunne øke bruken av lokal termisk energi, redusere utslipp av CO2, gi mindre press på strømnettet og billigere strømregninger.


 

Nærmer vi oss tippepunktet for global plastforsøpling?

Det er advarselen i en ny studie publisert i Science, der norske, svenske og tyske forskere advarer mot at uten drastiske, politiske grep globalt, kan skadene fra plast på miljøet bli uopprettelige. Nå ber de politikerne begrense produksjonen.


 

Styrker kompetansebygging innenfor geofag i polare områder

NGI – Norges Geotekniske Institutt og UNIS - Universitetssenteret på Svalbard har inngått en intensjonsavtale om samarbeid. Det betyr en styrking av kompetansebyggingen innenfor geofag i polare studier.


 

Ny NGI-rapport: Miljøgifter og tungmetaller på bunnen av Oslofjorden

NGI - Norges Geotekniske Institutt har sjekket kvaliteten på bunnforholdene i Oslofjorden: – Resultatene av undersøkelsene våre viser at det er ulike miljøgifter i sjøbunnen, sier forsker og prosjektleder Gøril Aasen Slinde i NGI.


 

NGI kapret NTNUs dyktigste sivilingeniør for 2019

På avgangsvitnemålet til Eirik Nilsen, står det kun én karakter: A. Av de 1300 kandidatene som ble uteksaminert fra NTNU i 2019 innen teknologi eller arkitektur, er Eirik Nilsens vitnemål fra Tekniske geofag utpekt som det aller beste.


 

Minneord om Elmo DiBiagio (1931-2021)

En enestående NGIer er gått bort. Elmo Lawrence DiBiagio døde søndag 16. mai 2021, 89 år gammel. For NGI og det internasjonale fagmiljøet innen feltinstrumentering og sikkerhets-overvåking var han en bauta og en ledestjerne.


 

Artikkel om kvikkleire publisert i Ground Engineering Magazine

Anders Solheim, teknisk ekspert hos NGI, har skrevet en artikkel publisert i Ground Engineering. Artikkelen tar for seg problemene som sensitiv leire utgjør i Norge, Sverige og deler av Nord-Amerika.


 

Ny radar gir kontinuerlige målinger av snøskred

Radaren vil automatisk starte med målinger når den oppdager bevegelser i skredbanen på Ryggfonn, som er forsøksfeltet til Norges Geotekniske Institutt (NGI) på Strynefjellet. For snøskredforskningen ved NGI er radaren en betydelig oppgradering.


 

Innovativt partnerskap sikrer verdens første modell for automatisk beregning av bølger

Norges Geotekniske Institutt (NGI) og oppstartsselskapet Glint Solar har utviklet en teknologi som automatisk estimerer bølgeforhold og vindretninger for flytende solcelleanlegg.


 

ASTM-utmerkelse til NGI-spesialist

Rune Dyvik, ekspertrådgiver ved NGIs seksjon for laboratorie- og modelltesting, har fått "Richard S. Ladd Standards Development Award" fra ASTM-komiteen D18 om jord og berg.

 
 
 
 

Kontaktpersoner

Øydis Ulrikke Castberg
Pressekontakt
Kommunikasjonssjef
oydis.castberg@ngi.no
+47 948 03 152
 
 

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


 

NGI |