NGI|

Nyheter

Her finner du aktuelle saker og pressemeldinger fra NGI. Nederst på siden finner du pressekontakten vår.

 

 

Arbeidet med ny E39 utløste skredet i Hennset

2. september i år gikk det et jordskred i Hennset i Heim kommune, der Bjørg Hendset omkom. – Teknisk årsak til skredet er arbeider utført i forbindelse med ny E39 Betna-Hestnes, sier Lars Andresen (NGI), leder av ekspertgruppa som har sett på årsaken til skredet.


 

Invitasjon til pressekonferanse 12. desember om årsak til Hennsetskredet

Ekspertgruppa for Hennsetskredet på Heim presenterer årsaksrapporten for skredet mandag 12. desember klokka 12.00 i Trondheim. Pressekonferansen overføres også digitalt.


 

Forhandlingene om et forbud mot plastforurensing er i gang – norske forskere roser Norges lederskap og ber om å bli involvert

Norske forskere som arbeider med plastforurensning og miljøkonsekvensene knyttet til kjemikalier, avfall og forurensning applauderer roser Norges tilnærming og lederskap "i å løse en av de største miljøkrisene i nyere tid". I et innspillsbrev gir de samtidig sine anbefalinger om hva norske myndigheter bør vektlegge framover


 

NGI leder EU-prosjekt som skal digitalisere gruveindustrien og sikre økt bærekraft

Europa har et økende behov for viktige råmaterialer mineraler og vil være mer selvforsynte. Men hvordan skal mineraler hentes ut på en måte som er mest mulig bærekraftig? Innovasjonsprosjektet DINAMINE skal utvikle og vise hvordan innovative løsninger og digital teknologi – som roboter, kunstig intelligens og automatisering – kan gjøre små og mellomstore gruver mer bærekraftige


 

NGI øker ekspertisen innen instrumentering og overvåking

Stor pågang fra byggherrer, prosjekteiere og myndigheter som ønsker å måle og overvåke hva som skjer nede i bakken eller med en konstruksjon gjør at NGI har etablert to avdelinger innen instrumentering og overvåkingsoppdrag – Instrumentering og sanntidsovervåking og Feltforsøk og offshore instrumentering.


 

Ekspertgruppa for Hennsetskredet varsler årsaksrapport før jul

Ekspertgruppa som undersøker årsaken til Hennsetskredet i Heim kommune 2. september presenterer de tekniske årsakene til skredet før jul. Deretter vil de i mars 2023 presentere læringspunkter og eventuelle anbefalte tiltak for at vi kan unngå lignende skred.


 

Forskningssenter skal gjøre avfall til ressurs

Gåte: Hva kan potensielt skape tusenvis av nye arbeidsplasser, inntektsmuligheter og samtidig redusere klimagassutslipp? Svar: At vi klarer å gjenbruke så mye som mulig av overskuddsmasser og avfall fra bygg og anlegg.


 

Ekspertgruppa på befaring i Heim

Onsdag 6. september var ekspertgruppa, som Statens vegvesen har oppnevnt for å undersøke jordskredet i Heim kommune i Trøndelag, på befaring av skredområdet.


 

Ekspertgruppa på befaring av skredet i Heim

Onsdag 7. september kommer ekspertgruppa, som Statens vegvesen har oppnevnt for å undersøke jordskredet i Heim kommune i Trøndelag, til å gjennomføre en befaring av skredet.


 

Hvor utfordrende er det å bygge under bakken i Oslo?

Nå kan du gå på byvandring med podcasten "Under Oslo" på øret å se og lære mer om noen av utfordringene hovedstaden gir når vi skal bygge under bakken.

 
 
 
 

Kontaktpersoner

Øydis Ulrikke Castberg
Pressekontakt
Kommunikasjonssjef
oydis.castberg@ngi.no
+47 948 03 152
 
 

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


 

NGI |