NGI|

Nyheter

Her finner du aktuelle saker og pressemeldinger fra NGI. Nederst på siden finner du pressekontakten vår.

 

 

Jakter på ny kunnskap om svartskifer

Det er ikke uten grunn at svartskifer, også kalt alunskifer, får varsellampene til å lyse på byggeplasser. Men visste du at den kullsvarte steinen har egenskaper som kan kaste nytt lys over reaksjonsmønster og risikovurdering?


 

Sertifisert i Virtual Design & Construction

To NGI-ere har i løpet av året gjennomgått et kurs i Virtual Design & Construction (VDC) og ble i oktober VDC-sertifisert.


 

Oppstart for SHARP – ny forskning på CO2-lagring

SHARP Storage er et forskningsprosjekt for å øke nøyaktigheten av risikostyring av underjordisk CO2-lagring. Prosjektoppstart med de 16 internasjonale partnerne ble avholdt 16.-17. november 2021, ledet av prosjektkoordinator Elin Skurtveit fra NGI.


 

NGI vant Miljøringenprisen 2021 og donerer 40 000 kroner til miljøstiftelsen ZERO

NGI – Norges Geotekniske Institutt har mottatt Miljøringenprisen for prosjektet "Bærekraftig gjenvinning av betong". Prisen består av en gullspade-plakett og en pott på 40 000 kroner som tildeles en veldedig organisasjon bestemt av vinneren.


 

Oslo Science City samler kraften til over 2000 forskere innen klima, energi og miljø

Vi må tilpasse oss et klima i endring, investere massivt i nye løsninger for ren energi og redusere miljøbelastningen på naturen. I Oslo utvikler vi nå Norges mest kunnskapstette område og etablerer Norges første innovasjonsdistrikt: Oslo Science City.


 

NGI i samtaler for styrket indisk-norsk samarbeid

India er interessert i økt samarbeid med norske myndigheter og private organisasjoner i lys av Indias ambisiøse planer om å oppgradere sin infrastruktur i løpet av den neste 7-8 årsperioden. Den overveldende estimerte kostnaden for dette er 1,4 billioner dollar.


 

NGI mener TEK17 må inkludere beregninger av klima- og miljøpåvirkning for grunnarbeider og fundamenter

– Skal vi få virkelig fart på teknologiutviklingen og satsingen mot et grønt skifte innenfor bygg og anlegg, må det utformes lover, regelverk og forskrifter som samsvarer med de ambisiøse miljømålene vi alle ønsker å jobbe mot, sier NGIs direktør for GeoMiljø, Guro Grøneng.


 

NGI: – Glad for at årsaken til Gjerdrumskredet nå er grundig kartlagt

– Rapporten er først og fremst viktig for de pårørende og for innbyggerne i Gjerdrum. Men også for oss som jobber med geoteknikk og geofaglige vurderinger, er kommisjonens rapport viktig, sier administrerende direktør i NGI – Norges Geotekniske Institutt, Lars Andresen.


 

Skal Norges nest største bransje få et kunnskapsløft?

Når retningen for norsk forskning de ti neste årene nå meisles ut, må bygge- og anleggsbransjen få et kunnskapsløft. Hvordan skal vi ellers klare å oppnå drastiske kutt av klima- miljøutslipp, bygge ut fornybar energi og bidra med nye løsninger tilpasset et klima i endring


 

Nyutviklet metode for tsunamivarsling

I en ny vitenskapelig artikkel publisert i tidsskriftet Nature Communications, har forskere fra NGI bidratt til utvikling av en ny metode som kan brukes til tsunamivarsling. Metoden kalles Probabilistic Tsunami Forecasting (PTF) og det nye er at den gjør oss i stand til å avveie rasjonelt i hvor stor grad varslingen vil gi presise eller falske varsler, eller underestimere og dermed ikke varsle reelle tsunamihendelser.

 
 
 
 

Kontaktpersoner

Øydis Ulrikke Castberg
Pressekontakt
Kommunikasjonssjef
oydis.castberg@ngi.no
+47 948 03 152
 
 

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


 

NGI |