NGI|

Nyheter

Her finner du aktuelle saker og pressemeldinger fra NGI. Nederst på siden finner du pressekontakten vår.

 

 

Oslo Science City samler kraften til over 2000 forskere innen klima, energi og miljø

Vi må tilpasse oss et klima i endring, investere massivt i nye løsninger for ren energi og redusere miljøbelastningen på naturen. I Oslo utvikler vi nå Norges mest kunnskapstette område og etablerer Norges første innovasjonsdistrikt: Oslo Science City.


 

NGI i samtaler for styrket indisk-norsk samarbeid

India er interessert i økt samarbeid med norske myndigheter og private organisasjoner i lys av Indias ambisiøse planer om å oppgradere sin infrastruktur i løpet av den neste 7-8 årsperioden. Den overveldende estimerte kostnaden for dette er 1,4 billioner dollar.


 

NGI mener TEK17 må inkludere beregninger av klima- og miljøpåvirkning for grunnarbeider og fundamenter

– Skal vi få virkelig fart på teknologiutviklingen og satsingen mot et grønt skifte innenfor bygg og anlegg, må det utformes lover, regelverk og forskrifter som samsvarer med de ambisiøse miljømålene vi alle ønsker å jobbe mot, sier NGIs direktør for GeoMiljø, Guro Grøneng.


 

NGI: – Glad for at årsaken til Gjerdrumskredet nå er grundig kartlagt

– Rapporten er først og fremst viktig for de pårørende og for innbyggerne i Gjerdrum. Men også for oss som jobber med geoteknikk og geofaglige vurderinger, er kommisjonens rapport viktig, sier administrerende direktør i NGI – Norges Geotekniske Institutt, Lars Andresen.


 

Skal Norges nest største bransje få et kunnskapsløft?

Når retningen for norsk forskning de ti neste årene nå meisles ut, må bygge- og anleggsbransjen få et kunnskapsløft. Hvordan skal vi ellers klare å oppnå drastiske kutt av klima- miljøutslipp, bygge ut fornybar energi og bidra med nye løsninger tilpasset et klima i endring


 

Nyutviklet metode for tsunamivarsling

I en ny vitenskapelig artikkel publisert i tidsskriftet Nature Communications, har forskere fra NGI bidratt til utvikling av en ny metode som kan brukes til tsunamivarsling. Metoden kalles Probabilistic Tsunami Forecasting (PTF) og det nye er at den gjør oss i stand til å avveie rasjonelt i hvor stor grad varslingen vil gi presise eller falske varsler, eller underestimere og dermed ikke varsle reelle tsunamihendelser.


 

15 millioner til bærekraftig forsterking av dårlige grunnforhold

Forskningsrådet fikk 24 prosjektsøknader om forskningsmidler til bygg, anlegg og eiendom. NGIs innovative bærekraftsprosjekt, Green sOil stAbilisation (GOAL), var ett av fire som fikk tilslag


 

Innspill til langtidsplan for forskning og høyere utdanning

IFE, NILU, NIVA og NGI har sendt et felles høringsinnspill til revisjonen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning til Kunnskapsdepartementet. Den nye planen skal på plass i 2023.


 

Viktig forskningsprosjekt innen miljøkjemi får omfattende støtte fra EU

EUs Horizon 2020 har finansiert prosjektet ZeroPM, som har et totalbudsjett på 11,6 millioner euro. Prosjektet ledes av Norges Geotekniske Institutt (NGI) med Dr. Sarah Hale som prosjektkoordinator og Prof. Hans Peter Arp som visekoordinator.


 

NGI sender live fra Arendalsuka 18.8: Debatter om kvikkleire og kompetansebehovet i bygge- og anleggsbransjen

– NGI forsker og utvikler metoder for å sikre at vi bygger, bor og ferdes på sikker grunn. Krevende grunnforhold, som kvikkleire, og et klima i endring krever at vi kontinuerlig utvikler nye og bedre løsninger. Vi må tilpasse oss et endret klima og kutte utslipp. Norges nest største næring, bygge- og anleggsbransjen, er en del av løsningen, sier administrerende direktør i NGI – Norges Geotekniske Institutt, Lars Andresen.

 
 
 
 

Kontaktpersoner

Øydis Ulrikke Castberg
Pressekontakt
Kommunikasjonssjef
oydis.castberg@ngi.no
+47 948 03 152
 
 

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


 

NGI |