Søk

WP1 - Svartskifer

Denne arbeidspakken vil se på usikkerheter og risiko knyttet til håndtering av svartskifermasser og bygging i svartskifer.