Søk

Prosjektplan 2023-2025

Denne prosjektplanen presenterer forskningsmålene innen snøskredforskning ved NGI for perioden 2023-2025, prosjektorganisasjon – inkludert potensial for eksternt samarbeid, og presenterer arbeidspakkestruktur og spesifikke forskningsoppgaver som skal utføres av den anvendte skredforskergruppen ved NGI i perioden.

Skader etter snøskred i Reisadalen, Nordreisa kommune i Nord-Troms, palmesøndagshelgen 2023 ( NGI)

Portrettbilde avKjersti Gisnås

Kjersti Gisnås

Seniorrådgiver Snø- og steinskred kjersti.gisnas@ngi.no
+47 924 53 018