Søk

Miljø og forurenset grunn

Forurenset grunn og sediment utgjør en risiko for skade på vår helse og det ytre miljø, og fordyrer bygge- og anleggsprosjekter der forurensede masser må håndteres. Det er knyttet strenge krav til undersøkelse, karakterisering og disponering av forurenset grunn.

Grunnen på land og i sedimenter i sjøen kan være forurenset av både menneskeskapte miljøgifter eller naturlig forekommende grunnstoffer.

Spisskompetanse

NGI har lang erfaring spisskompetanse innen hvordan man skal vurdere og håndtere forurensning i grunnen;

  • prøvetaking og klassifisering av jord, sedimenter, vann, slam, berg og støv
  • oppfølging av store bygge- og anleggsprosjekter
  • risikovurdering, vurdering av spredning, tiltak og overvåkning

På oppdrag fra Miljøringen har NGI, sammen med NIVA, gjennom en årrekke arrangert kurs innen risikovurdering og prøvetaking av forurenset grunn og sediment.

Portrettbilde avPaul Sverdrup Cappelen

Paul Sverdrup Cappelen

Operativ leder GeoMiljø paul.cappelen@ngi.no
+47 930 38 656
Portrettbilde avArne Pettersen

Arne Pettersen

Avdelingsleder Miljø Arne.Pettersen@ngi.no
+47 909 25 252
Portrettbilde avGøril Aasen Slinde

Gøril Aasen Slinde

Avdelingsleder Miljøteknologi goril.aasen.slinde@ngi.no
+47 416 98 983
Portrettbilde avTone Ratcliffe Smaavik

Tone Ratcliffe Smaavik

Avdelingsleder Landfundamentering tone.smaavik@ngi.no
+47 952 49 818
Portrettbilde avMari Vestland

Mari Vestland

Avdelingsleder Miljø og ingeniørgeologi mari.vestland@ngi.no
+47 971 99 169
Portrettbilde avArnstein Aarset

Arnstein Aarset

Avdelingsleder Ingeniørgeologi og bergteknikk arnstein.aarset@ngi.no
+47 976 00 103