Søk

Laboratorietesting

Mye av faktagrunnlaget for geofaglige vurderinger kommer fra laboratorieundersøkelser på opptatte jord- og bergprøver fra feltundersøkelser. Kvaliteten på laboratorieundersøkelser har gjort NGIs laboratorium verdenskjent.

NGIs laboratorieområde med tilhørende verksteder og forsøkshall for modellforsøk er på hele 2000 kvadratmeter. Laboratoriene er grunnpillarer i vår virksomhet og representerer utgangspunktet for mange av NGIs kompetanseområder. Vi har laboratorier for

Laboratoriet utfører undersøkelser både for NGIs egne avdelinger og på oppdrag for andre firmaer.

Lab-teknisk spisskompetanse

  • laboratoriepersonell med meget høy kompetanse og lang erfaring
  • kapasitet til å utføre stort antall tester av høy kvalitet innenfor avtalt tidsrom

Resultatene fra laboratorieforsøk benyttes til å planlegge og prosjektere optimale fundamenteringsløsninger, vurdere stabilitet og skredfare samt oppførsel av reservoar- og takbergarter i forbindelse med lagring av CO2 i tidligere reservoarer.

Akkreditert

NGIs laboratorium er akkreditert av Norsk akkreditering i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025. Akkrediteringsomfanget kan sees her.

Portrettbilde avMorten Andreas Sjursen

Morten Andreas Sjursen

Avdelingsleder Geoteknisk testing Morten.Andreas.Sjursen@ngi.no
+47 476 00 553
Portrettbilde avMagnus Soldal

Magnus Soldal

Avdelingsleder Bergmekanisk og geofysisk testing Magnus.Soldal@ngi.no
+47 411 29 454
Portrettbilde avGeir Wold Åsli

Geir Wold Åsli

Prosjektingeniør I Geoteknisk testing geir.aasli@ngi.no
+47 926 98 432