Søk

Instrumentering og overvåking

Moderne sensorer og instrumenter brukes til overvåking av naturfarer som skred, av bygg, infrastruktur og større konstruksjoner, både på land, offshore, under vann og på sjøbunnen.

Instrumentering og måleteknikk benyttes i økende grad til å overvåke konstruksjoner, prosesser og infrastruktur under bygging og i driftsfasen for å verifisere design og prosjektering, og detektere hendelser for å redusere risiko. 

NGI har spisskompetanse innen instrumentering, sensorteknologi, og undervannsteknologi. Vår innovasjonsevne, erfaring og evnen til å forstå fysiske og mekaniske prosesser bidrar til å se og forså våre oppdragsgiveres utfordringer, og dermed bistå dem med å løse deres utfordringer.

Spisskompetanse

 • instrumenteringsteknologi og valg av sensorer og målemetode for å overvåke fysiske og mekaniske prosesser
 • utvikling av målesystemer, dataoverføring, -analyse og -presentasjon, samt varslingsteknologi
 • kunnskap om fysiske prosesser og oppførsel av geo- og bygningsmaterialer, naturfarer, forurensning og klimaforhold

Anvendelse av instrumentering og overvåking

Instrumentering benyttes ofte til å overvåke byggeprosesser og livsløpet til konstruksjoner. Eksempler på dette er den omfattende instrumentering av fyllingsdammene i Norge, store broer og offshore plattformer og installasjoner.

Store grunnarbeider kan avdekke uventede grunnforhold, og fare for grunnbrudd og ustabilitet i omkringliggende områder. Installasjon av sensorer for å overvåke situasjonen og varsle utvikling av uønskede situasjoner benyttes i økende grad.

Målesystemene er operative fra bygge- og installasjonsfasen og kan også benyttes til å overvåke konstruksjonene gjennom hele levetiden, under alle slags værforhold.

Eksempler på hva som kan måles og overvåkes

 • vanntrykket i grunnen (poretrykk)
 • krefter, trykk og deformasjoner på konstruksjoner og i grunnen
 • naturskade eller bevegelser fra rystelser og skred
 • forurensning i grunn og grunnvann
 • vibrasjoner og støy fra samferdsel
 • lokale vær- og klimaforhold
 • spesielle undersøkelser av grunnforhold i jord og fjell
 • gasslekkasjer fra og på sjøbunnen
 • nøyaktig innmåling av preinstallerte fundamenter, slik at konstruksjoner kan produseres med nøyaktige mål for å passe til fundamentet

Ny teknologi nye muligheter

Ny teknologi strekker hele tiden grensene for hva som kan måles og overvåkes, og hvordan måleresultatene kan benyttes til å sende varsler elle igangsette eller avslutte prosesser.

De siste årene har det blitt mulig å sende måledata trådløst og å samle data fra satelitter. NGIs flerfaglige og komplementære team innen instrumentering og overvåking utvikler kontinuerlig nye systemer for å bistå oppdragsgivere i deres utfordringer.

Portrettbilde avMorten Saue

Morten Saue

Avdelingsleder Instrumentering og sanntidsovervåking morten.saue@ngi.no
+47 930 24 077
Portrettbilde avStephen Hayes

Stephen Hayes

Avdelingsleder Feltforsøk og offshore instrumentering stephen.hayes@ngi.no
+47 934 10 760
Portrettbilde avDyre Oliver Dammann

Dyre Oliver Dammann

Avdelingsleder Fjernanalyse og geofysikk dyre.dammann@ngi.no
+47 930 10 310