Søk

Grunnundersøkelser og geofysikk

All bygge- og anleggsvirksomhet krever pålitelig og relevant informasjon om grunnforholdene for å vurdere, planlegge og dimensjonere aktuelle utbygginger og anleggsvirksomhet, samt stabilitetsforhold.

Boring, prøvetaking og vurdering og testing av opptatte grunnprøver er den tradisjonelle metoden for grunnundersøkelser. Ny teknologi med sonderinger, geofysiske metoder fjernmåling gir uante muligheter til å se ned under bakken.

Mangelfulle grunnundersøkelser kan føre til feil valg av fundamenteringsløsning, feilaktig dimensjonering av fundamenter, uheldig og farlig gjennomføring av grunnarbeider, samt skader på både nabobygg og selve nybygget. Det kan også medføre overdimensjonerte og dermed unødvendig kostbare fundamenter.

Geofysikk - geologi - geoteknikk

Vi benytter faglig komplementær kompetanse og avansert utstyr og metoder for å kartlegge undergrunnen

  • geofysiske grunnundersøkelser
  • geologisk kunnskap og forståelse
  • boring, prøvetaking og enkle og avanserte sonderinger
  • hydrogeologiske feltmetoder og grunnvannskartlegging
Portrettbilde avDyre Oliver Dammann

Dyre Oliver Dammann

Avdelingsleder Fjernanalyse og geofysikk dyre.dammann@ngi.no
+47 930 10 310
Portrettbilde avSilje Grimstad

Silje Grimstad

Avdelingsleder Feltundersøkelser silje.grimstad@ngi.no
+47 464 15 571
Portrettbilde avArne Pettersen

Arne Pettersen

Avdelingsleder Miljøkjemi Arne.Pettersen@ngi.no
+47 909 25 252
Portrettbilde avMari Vestland

Mari Vestland

Avdelingsleder Miljø og ingeniørgeologi mari.vestland@ngi.no
+47 971 99 169