Søk

Bygg og anlegg

Vår ekspertise innen grunnarbeider, geoteknikk og bergteknikk, kombinert med kunnskap og erfaring innen miljøgeoteknikk, forurenset grunn og bærekraftige løsninger innen geofagene gjør NGI til en verdifull bidragsyter innen bygg og anleggssektoren.

Skæring for ny jernbane
Fra utbygging av dobbeltspor på InterCity-strekning ved Eidsvoll i 2020  ( BaneNOR)

NGIs hovedaktiviteter innen bygg- og anleggssektoren er knyttet til:

  • Grunnundersøkelser
  • Numeriske beregninger og analyse
  • Geoteknisk prosjektering av grunnarbeider og fundamentering
  • Håndtering av forurenset grunn

NGI løser et bredt spekter av våre oppdragsgiveres behov innen industri, samferdsel og bygge- og anleggsprosjekter. Digitale løsninger og 3D parametrisk modellering er en naturlig del av våre tjenester. Vår spisskompetanse og tverrfaglighet gjør at vi, i samarbeid med våre oppdragsgivere, finner optimale og bærekraftige løsninger.

Med støtte fra Norges forskningsråd, EUs forskningsprogram og industrien, og i samarbeid med andre,  jobber vi for å løse store de store samfunnsutfordringene innen miljø og bærekraft. NGI deltar aktivt i bransjeforeninger både nasjonalt og internasjonalt.

Flere av våre ansatte eksperter sitter i fagkomiteer, ekspertpanel og standardiseringsutvalg. Vi har også flere medarbeidere som innehar deltidsstillinger på Universitetene (NTNU, NMBU, UiO, Oslo Met). Vi driver omfattende foredragsvirksomhet, og NGI er ofte vertskap for bransjearrangementer.

Portrettbilde avGuro Grøneng

Guro Grøneng

Direktør Geomiljø guro.groneng@ngi.no
+47 901 87 535
Portrettbilde avPaul Sverdrup Cappelen

Paul Sverdrup Cappelen

Operativ leder GeoMiljø paul.cappelen@ngi.no
+47 930 38 656
Portrettbilde avEinar John Lande

Einar John Lande

Senioringeniør Landfundamentering einar.john.lande@ngi.no
+47 456 19 397
Portrettbilde avArnstein Aarset

Arnstein Aarset

Avdelingsleder Ingeniørgeologi og bergteknikk arnstein.aarset@ngi.no
+47 976 00 103
Portrettbilde avTone Ratcliffe Smaavik

Tone Ratcliffe Smaavik

Avdelingsleder Landfundamentering tone.smaavik@ngi.no
+47 952 49 818
Portrettbilde avGøril Aasen Slinde

Gøril Aasen Slinde

Avdelingsleder Bærekraftige geoløsninger goril.aasen.slinde@ngi.no
+47 416 98 983
Portrettbilde avMari Vestland

Mari Vestland

Avdelingsleder Miljø og ingeniørgeologi mari.vestland@ngi.no
+47 971 99 169
Portrettbilde avArne Pettersen

Arne Pettersen

Avdelingsleder Miljøkjemi Arne.Pettersen@ngi.no
+47 909 25 252
Portrettbilde avVidar Gjeldsvik

Vidar Gjeldsvik

Seniorspesialist Geoteknikk og naturfare vidar.gjelsvik@ngi.no
+47 932 80 361