Søk

Skredfarekartlegging i Karlsøy kommune

Et stort snøskred gikk gjennom bygda Grøtnesdalen på Reinøya i Karlsøy kommune i Troms 31. Mars 2023, og tok livet av to personer. På oppdrag for NVE utfører nå NGI skredfarekartlegging i kommunen.

Publisert 20.06.2024

Snøskredområdet i Grøtnesdalen, midt i bildet, hvor et snøskred feide hus og fjøs på sjøen 31. mars 2023 og drepte to personer. Bildet er tatt ifm. NGI befaring i juni 2024. ( foto: NGI)

Øya i Nord-Troms er spesiell med sine bratte fjellsider ned til havet. Bygdelaget innkalte NVE og kommunen til et møte før jul i 2023 for å ytre sin bekymring. Innbyggerne og hyttefolk er bekymra for om det er trygt å bo i Grøtnesdalen på vinteren.

Kartlegger skredfare i kommunen

NVE ser behovet for å kartlegge skredfaren bedre. Av 365 kommuner i Norge, er bare 80 ferdig kartlagt. NVE prioriterer å kartlegge de områdene der det er bosatt folk.

- Vi skal kartlegge skredfare i hele Karlsøy kommune, slik at vi får en oversikt og kan gjennomføre tiltak etter det, sier NVEs regionsjef Knut Aune Hoseth.

NGI utfører nå skredfarekartleggingen på oppdrag for NVE. I begynnelsen av juni var personer fra NGIs skredavdeling på en ukes befaring i området for det tragiske snøskredet i mars i fjor og 18 andre utsatte områder i Karlsøy kommune.

NGI på befaring i skredutsatte områder i Karlsøy kommune i juni 2024 ( foto: NGI)

Spor etter tidligere snøskred, både nye og eldre hendelser, ble registrert. Øyene i Karlsøy kommune har mange småsamfunn forbundet med tilkomstveier. Burøysund, Sæterelv, Hessfjord, Vannvåg og Grøtnesdalen har alle opplevd skredtragedier. Lokalbefolkningen var nysgjerrig og hadde forståelse for viktigheten av arbeidet som skulle utføres, og NGIs representanter fikk mye nyttig informasjon.

Etter befaringen skal alle observasjoner og all informasjon gjennomgås og vurderes. Det vil bli utført skredmodellering og faresoner vil bli utarbeidet fra grunnlaget. Fullstendig rapport er planlagt publisert av NVE i løpet av våren 2025.

NGI åpner Tromsø-kontor i oktober

I oktober åpner NGI nytt kontor i Tromsø, med fokus på forskning og rådgiving innen naturfare på regionale problemstillinger. I starten vil det være en håndfull faste medarbeidere, som ved behov kan forsterkes med kolleger fra et av NGIs kontorer i Trondheim eller Oslo.

Åpningen av Tromsøkontoret vil bidra til tettere samarbeid med regionale myndigheter og aktører i regionen, og gi raskere bistand fra NGI ved akutte situasjoner.

Portrettbilde avHeidi Hefre

Heidi Hefre

Avdelingsleder Snø- og steinskred heidi.hefre@ngi.no
+47 413 10 535
Portrettbilde avGraham Gilbert

Graham Gilbert

Senioringeniør Snø- og steinskred graham.gilbert@ngi.no
+47 978 11 270