Søk

Sikker CO2-lagring med instrumentert overvåking

Det nylig fullførte FoU-prosjektet, SENSE, har studert pålitelig og kostnadseffektiv overvåking av CO2-lagring ved å registrere deformasjon på overflaten kombinert med geomekanisk modellering for å gi informasjon om trykkfordeling og hydraulisk oppførsel til lagringssteder.

Publisert 21.09.2023

Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) via satellitt er benyttet for å overvåke ørsmå deformasjoner og bevegelser på bakken på landjorden. ( NGI/Unsplash)

Men hvordan kan vi overvåke for å sikre at milliarder av tonn med CO2 er trygt lagret?

– Svaret er å bruke ny teknologi slik at vi kan hente inn nøyaktige og kostnadseffektive data. Da er det mulig å se om den CO2en som er lagret i reservoaret, oppfører seg som forventet.

Det sier Bahman Bohloli ved NGI. Han har vært prosjektleder for det internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekt SENSE.

Prosjektet har gjennomført feltstudier i sandsteinsreservoaret Hatfield Moors i England. Der er sammenhengen mellom trykkendringer i reservoaret og bevegelser i overflaten studert ved hjelp av satellittdata. I In Salah CO2-lager i Krechba i Algerie har man også studert hvordan overflaten reagerer noen år etter at injeksjonen ble avsluttet.

I tillegg til de to landbaserte feltstudiene er det gjort feltstudier til havs i Boknis Eck offshore i Kiel i Tyskland, i Mexicogolfen i USA og på Trollfeltet i Nordsjøen.

Enkelt å overvåke og sikre trygg lagring

Forskere og næringsaktører har i SENSE-prosjektet utviklet verktøy og metoder for å registrere og måle hevelser i bakken eller på havbunnen over der hvor CO2en er lagret. Ut fra disse registreringene har de utarbeidet geomekaniske modeller.

– Dette gir oss informasjon om hvordan CO2en vil oppføre seg på lagringsstedet og hvor tette reservoarene er. Skulle det bli en lekkasje som resulterer i at bakken hever seg på millimeternivå, så går alarmen, sier Bohloli. 

Portrettbilde avBahman Bohloli

Bahman Bohloli

Seniorspesialist Integrerte geofag bahman.bohloli@ngi.no
+47 469 87 338