Søk

Se opptak av NGIs arrangementer på Arendalsuka 2023

Mandag 14. august holdt NGI to arrangementer på Arendal Gamle Rådhus, gikk du glipp av de kan du se opptak her.

Publisert 05.07.2023

Foto: NGI på Arendalsuka

I år, som i fjor og i forfjor har NGI vært representert på Arendalsuka. Arendalsuka skal være en arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. 

NGI deltok med to arrangementer, samt et nettverksbyggende minglearrangement.

Temaet vi tok opp i år var gjenbruk av masser fra byggeplasser og hvordan unngå «grunnforholdsfella». Dette var populært, og vi hadde over 200 besøkende på vårt arrangement.

Gjennom vår tilstedeværelse fikk vi synliggjort utfordringer vi ser i vårt daglige arbeid, utfordret politikere til å være med å finne gode løsninger – og at det å innlemme fagfolk i beslutningsprosesser er viktig for å finne fram til riktige og kostnadseffektive løsninger.

Ikke minst har vi blitt bedre kjent med eksisterende og mulige nye samarbeidspartnere for ulike deler av bransjens verdikjede. 

Hvorfor har vi ikke et finn.no for å gjenbruke masser fra byggeplasser?

Store bygg- og infrastrukturprosjekter fører til store mengder med overskuddsmasser. Avfallsberget i norske deponier øker med over fem millioner tonn hvert år. Vi begynner å gå tom for egnede steder å lagre massene. Svært ofte er ikke overskuddsmasser avfall, men ressurser som kan gjenvinnes i den sirkulære økonomien. Slik kan vi redusere både klimagassutslipp og naturinngrep. Kanskje sirkulærøkonomi til og med kan være lønnsomt?  

Se hele arrangementet her.

 
Hvordan unngå "grunnforholdfella" i bygge- og anleggsprosjekter?

Gang på gang ser vi at krevende og uforutsette grunnforhold i byggeprosjekter gjør at tids- og kostnadsskjemaer i byggeprosjekter sprekker. Hvordan kan vi unngå "grunnforholdfella"? 

Se hele arrangementet her. 

Portrettbilde avØydis Ulrikke Castberg

Øydis Ulrikke Castberg

Kommunikasjonssjef Kommunikasjon og rekruttering oydis.castberg@ngi.no
+47 948 03 152
Portrettbilde avKaroline Jensen

Karoline Jensen

Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjon og rekruttering karoline.jensen@ngi.no
+47 979 56 118