Søk

NGI mener TEK17 må inkludere beregninger av klima- og miljøpåvirkning for grunnarbeider og fundamenter

– Skal vi få virkelig fart på teknologiutviklingen og satsingen mot et grønt skifte innenfor bygg og anlegg, må det utformes lover, regelverk og forskrifter som samsvarer med de ambisiøse miljømålene vi alle ønsker å jobbe mot, sier NGIs direktør for GeoMiljø, Guro Grøneng.

Publisert 19.10.2021 , sist oppdatert 15.06.2023

NGI er én av flere aktører som har reagert negativt på forslaget fra Direktoratet for byggkvalitet, DiBK, om å endre deler av teknisk forskrift og innføre krav til dokumentasjon av klimagassregnskap i livsløpet for boligblokker og yrkesbygg. Direktoratet foreslår imidlertid at alt som er under bakken ikke skal være med i beregningen.

– Det er svært uheldig at grunnarbeid, fundamenter og transport av materialer og løsmasser ikke inkluderes når beregninger av klima og miljøpåvirkninger fra bygninger tas inn i ny tekst til TEK17. For eksempel viser beregninger vi har gjort viser at transport av masser fra utgraving av byggegrop utgjør en betydelig andel av klimagassutslippene fra grunnarbeider, sier Grøneng.

NGI mener derfor at TEK17 må inkludere beregninger av klima og miljøpåvirkning for grunnarbeider og fundamenter, på samme vis som for bygningsdelen.

– Vi har metodikk for å kunne måle hvordan grunnarbeid og fundamentering påvirker klima og miljø og vi har mye kunnskap om hvordan vi kan redusere påvirkningen. Utkastet til ny tekst i TEK17 er ikke i nærheten av å reflektere kunnskapen og viljen til innovasjon i sektoren. DiBKs forslag kan ikke bli stående, sier Grøneng.

Hele høringsinnspillet fra NGI kan du lese her.

Portrettbilde avGuro Grøneng

Guro Grøneng

Direktør Geomiljø guro.groneng@ngi.no
+47 901 87 535