Søk

NGI lanserer en helt ny digital plattform som forbedrer kvalitet, samhandling og effektivitet i arbeidet med geotekniske grunnundersøkelser.

Grunnundersøkelser gir viktig informasjon om grunnforhold og reduserer kostnader og risiko i anleggs- og byggeprosjekter. NGI har de siste årene økt sin satsning på digital innovasjon og har utviklet en skyplattform, Field Manager, for å forbedre arbeidet med grunnundersøkelser og tilhørende data.

Publisert 17.03.2023

Stort potensial i bruk av ny teknologi

Field Manager digitaliserer de ulike fasene i et prosjekt, fra planlegging og gjennomføring, til kvalitetssikring og videre bruk av dataene. Plattformen er webbasert og støtter de viktigste typene grunnundersøkelser som benyttes i Norge.

– Vi så et stort potensial i å ta i bruk ny teknologi for å forbedre hvordan vi jobber med grunnundersøkelser. Gjennom Field Manager vil alle aktørene i et prosjekt kunne samarbeide mer effektivt, holde bedre oversikt og automatisere tidkrevende prosesser. Løsningen sikrer også bedre datakvalitet, noe som muliggjør en bedre anvendelse av dataene, forteller Mats Kahlström som leder produktutviklingen av plattformen hos NGI.

Med Field Manager ønsker Kristin Paulsen, leder for NGI Digital og Mats Kahlström, som leder produktutviklingen av plattformen hos NGI å bidra til et digitalt løft av geoteknikkbransjen.

Første kunder allerede på plass

NGI har lenge brukt plattformen for sine egne prosjekter internt og flere ledende aktører i bransjen er nå i gang med pilotering. Kundene involveres tett og aktivt i utviklingen av løsningen og en av de første betalende kundene er Norconsult.

 

– Vi benytter nå Field Manager i flere av våre oppdrag og vi opplever store gevinster i form av bedre samarbeid, effektivitet og kvalitet. Plattformen muliggjør helt nye arbeidsmetoder og innovativ bruk av data og er en sentral del av Norconsults satsning på digitalisering innenfor geoteknikk. Det har vært et meget godt og lærerikt samarbeid med NGI frem til nå og vi ser frem til fortsettelsen, sier Henning Firman, ansvarlig for digitalisering geoteknikk i Norconsult.

Mål om økt samhandling, datadeling og digitalisering i bransjen

NGI ønsker å tilby denne plattformen så bredt som mulig i bransjen og ser store fordeler ved at flere aktører benytter en felles løsning og samarbeider om utviklingen.

– Gjennom Field Manager ønsker vi å bidra til et digitalt løft i bransjen, realisering av gevinster hos både selskapene, deres kunder og samfunnet for øvrig. I tillegg, ønsker vi å skape et grunnlag for videre samarbeid rundt digitalisering og grobunn for innovasjon i fagmiljøene, sier Kristin Paulsen som leder for NGI Digital.

Portrettbilde avKristin Paulsen

Kristin Paulsen

Avdelingsleder NGI Digital kristin.paulsen@ngi.no
+47 450 86 041
Portrettbilde avMats Kahlström

Mats Kahlström

Produktutvikler NGI Digital mats.kahlstrom@ngi.no
+47 414 85 331