Søk

Nytt forskningssenter dedikert til realisering av gigatonn CCS

I april annonserte Norges forskningsråd midler på 180 MNOK til gigaCCS, et nytt forskningssenter i Norge for stor-skala karbonfangst, transport og lagring (CCS).

Publisert 06.06.2024

Mona Mølnvik (SINTEF), Anna Pontén (Equinor) og Olav Bolland (NTNU) feirer utlysningen av nytt CCS-forskningssenter

gigaCCS er et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) som skal fremme Norges ekspertise innen CCS og støtte den globale implementeringen i gigatonnskala. Dette åtteårige senteret (2025-2032) vil bygge på de vellykkede samarbeidene og innovasjonene til sin FME-forgjenger, Norwegian CCS Research Centre (NCCS), som skal avsluttes i år.

- CCS-utbygging på gigatonneskala er avgjørende for en rettferdig og bærekraftig overgang til netto-nullutslipp, sa Mona Mølnvik, forskningsdirektør ved SINTEF Energiforskning og direktør for NCCS, som vil fortsette i den stillingen for gigaCCS.

Elin Skurtveit er NGIs prosjektleder i NCCS og vil være sentral med i arbeidet i den kommende gigaCCS.

– NGI vil være en aktiv forskningspartner i gigaCCS-senteret, og bidra med vår kunnskap innen forseglingstegritet, risikovurdering og overvåking, sier Elin Skurtveit.

NGIs Elin Skurtveit vil være sentral i arbeidet i den kommende gigaCCS

gigaCCS vil støtte CCS-distribusjon i stor skala

Det internasjonale energibyrået har beskrevet CCS som et "avgjørende" verktøy for å nå våre klimamål på grunn av dets evne til å dekarbonisere industrier som er vanskelig å redusere og muliggjøre negative utslippsteknologier. Men for at CCS skal oppfylle sitt potensiale, må distribusjonen skaleres opp slik at det lagres gigatonn CO2 per år.

gigaCCS vil møte denne utfordringen ved å utvikle og produsere konkurransedyktige CCS-teknologier som vil øke verdien og redusere risikoen for industri og samfunn gjennom strategisk kompetanse og kapasitetsbygging.

Bransjedrevet forskning

Rask og effektiv CCS-distribusjon i stor skala vil kreve en felles innsats mellom industrielle aktører og FoU-miljøet. gigaCCS vil fungere som en samarbeidsarena, bestående av 43 FoU- og industripartnere og over 30 assosierte partnere, for å sikre at arbeidet er relevant og har størst mulig effekt. SINTEF skal være vertskap og leder for gigaCCS.

Et overordnet mål for gigaCCS er å sikre at tiden fra løsninger utvikles i laboratoriene til de kan implementeres i samfunnet blir så kort som mulig. Samarbeid i FME-sentre fungerer som en plattform for vekst som sikrer og forbedrer konkurransekraften til store deler av norsk industri og alle de yter tjenester til.

Portrettbilde avElin Skurtveit

Elin Skurtveit

Seniorspesialist Integrerte geofag Elin.Skurtveit@ngi.no
+47 478 93 848
Portrettbilde avTore Ingvald Bjørnarå

Tore Ingvald Bjørnarå

Seniorspesialist Analyse og modellering tore.ingvald.bjornara@ngi.no
+47 908 59 184