TIGHT er finansiert gjennom Norges Forskningsråd som et KPN (Kompetanseprosjekt for Næringslivet) innenfor BIA-programmet (Brukerstyrt Innovasjonsarena) har en totalramme på ca. 17 millioner NOK. SINTEF er kontraktspartner og prosjekteier mot Norges forskningsråd.

NGI er en sentral bidragsyter i TIGHT-prosjektet. SINTEF er prosjektleder og utfører forskningen i samarbeid med NGI og NTNU. Industripartnere som er med på prosjektet er; Normet Norge AS, GMA, BASF Norge AS, Rescon Mapei AS, Andersen Mek. Verksted AS, Bever Control, LNS AS, Veidekke ASA og GeoVita AS. SVV og JBV vil være aktive samarbeidspartnere i prosjektet som offentlige byggherrer.

NGI leder flere av aktivitetene i TIGHT, som er organisert i arbeidspakker:

Arbeidspakke 3: Forståelse av injeksjonsmassen
NGI og SINTEF har delt på arbeidet om å utføre laboratorietester på vanlig brukte injeksjonssementer i Norge.

Arbeidspakke 5: Injeksjon koblet sammen med bergmekanikk
NGI har utviklet en numerisk modell for injeksjonsmodellering basert på virkelige injeksjonsdata.

Arbeidspakke 7: Fullskala testing under injeksjon
NGI har samlet inn data fra praktisk injeksjon i felt, der injeksjonshull ble instrumentert med trykkmålere som utførte kontinuerlig måling av trykk under hele injeksjonsforløpet. Det ble også utført tester med injeksjon av vann og benyttet borhullskamera. Under dette arbeidet ble hydraulisk jekking under injeksjonsforløpet grundig dokumentert.

Arbeidspakke 8: Monitoring
NGI har utført undersøkelser med "ground penetration radar", GPR (ElektroMagnetisme) i berget etter injeksjon. Arbeidet har vist at det er mulig å identifisere vannførende og injiserte sprekker med GPR.

For mer informasjon om prosjektet, se TIGHTs egen prosjekt-nettside.

Oppstart TIGHT prosjektgruppen i NGIs lab 600

TIGHT-teamet i NGIs lab ifm. prosjektoppstart i 2017.