Søk

SLUDGEFFECT - mitigate hazardous substances

SLUDGEFFECT er en forsknings- og innovasjonsprosjekt skapt for å etterforske og utvikle praktiske måter å minske tilstedeværelser av farlige stoffer i kloakkslam og e-avfall plast innenfor en sirkulær økonomi, og dermed bidra til å øke volumet av slam og e-avfall plast som kan gjenbrukes.

Portrettbilde avHans Peter Arp

Hans Peter Arp

Teknisk ekspert Miljøkjemi hans.peter.arp@ngi.no
+47 950 20 667