NGI er involvert i SFI BLUES som forskningspartner – for mer informasjon se SFI BLUES nettside.

NGI sitt bidrag er geoteknisk kompetanse – og er leder for Work Package 7 (WP7) on mooring and anchors. WP7 har som mål å utvikle løsninger for å sikre at nye flytende strukturer holdes på stedet på en sikker, bærekraftig og kostnadseffektiv måte. Dette skal oppnås ved å utvikle analyseverktøy og designmetoder, legge til rette for innovasjon og optimalisering i næringen, og ved å utvikle retningslinjer og effektive overvåkingssystemer for å forbedre robustheten til fortøynings- og ankersystemet.