Søk

Risikovurdering for skred langs jernbane

Jernbaneverket (JBV) gjennomfører et program for kartlegging av risiko for skred langs jernbanenettet. Siden 2013 har NGI kartlagt mange jernbanestrekninger for JBV. Dette danner grunnlag for iverksetting av eventuelle sikringstiltak av utsatte strekninger for å redusere risikonivået til et akseptabelt nivå.

Portrettbilde avFrode Sandersen

Frode Sandersen

Seniorspesialist Snø- og steinskred frode.sandersen@ngi.no
+47 952 00 615
Portrettbilde avRagnar Moholdt

Ragnar Moholdt

Senioringeniør Geoteknikk og naturfare ragnar.moholdt@ngi.no
+47 917 23 461