I tett samarbeid med Rambøll har NGI prosjektert og utarbeidet tilbudsunderlag og fulgt opp kontrakter knyttet til følgende grunnarbeidene på det nye Regjeringskvartalet i Oslo sentrum.

Forberedende entrepriser

 • Tilstandskartlegging av nabobygg
 • Setningsnivellement
 • Rystelsemålinger
 • Geotekniske undersøkelser, grunnvann
 • Rørspunt og arbeidssikring av eksisterende bergrom

Grunnentreprisen

Grunnentreprisen har i hovedtrekk har bestått av:

 • Utsprenging og utlasting av åpen byggegrop på ca. 100 000 m3
 • Stabilitetssikring med bolter, stag, gitterdragere og sprøytebetong (se hovedbilde øverst).
 • Vanntetting, for- og etterinjeksjon og sprøytbar membran
 • Riving av betongkonstruksjoner i eksisterende bergrom
 • Profilutvidelse av tunneler i eksisterende bergrom
 • Utsprengning av ny berghall i tilknytning til eksisterende bergrom
 • Boring av rørspunt. Montasje puter og stag
Oppstart av byggegrop article
Oppstart av byggegrop
 

Utfordrende grunnforhold

Berggrunnen under Regjeringskvartalet består i all hovedsak av alunskifer, slik at prosjektet innbefatter spesielt krevende grunnforhold. Dette innebærer spesielle hensyn knyttet til bergsikring, miljø, karakterisering av skifer for å bestemme deponiklasse, og vanntetting for å begrense kjemiske reaksjoner i skiferen.

NGI har hatt en sentral rolle i anleggsfasen der 3-4 medarbeidere på heltid har fulgt opp geofaglige oppgaver under anleggsprosessen.

Svartskif sampl Bolte sikring
Prøvetaking for analyse av svartskifer (venstre). Dimensjonering og oppfølging av berganlegg med omfattende stabilitetssikring (høyre)