Søk

Faresonekartlegging av skred i Stryn kommune

NGI gjennomfører i 2016 en detaljert kartlegging av skredfare innenfor utvalgte områder i Stryn kommune. Oppdragsgiver er NVE som har satt i gang en detaljkartlegging av områder i statlig regi innenfor kommuner som erfaringsmessig har størst utfordringer med skred.

Portrettbilde avFrode Sandersen

Frode Sandersen

Seniorspesialist Snø- og steinskred frode.sandersen@ngi.no
+47 952 00 615