(Ovenstående bilde av de skredtatte husene i Longyearbyen, tatt fra luften - foto for Svalbardposten)

Siden 1990-tallet har NGI vurdert snøskredfaren i Longyearbyen, og har god kjennskap til området som ble rammet av skredet som gikk lørdag 19. desember 2015 i Longyearbyen. Dette var et naturlig utløst skred. Det inntraff som følge av meget sterk vind i kombinasjon med sterkt snøfall. Et løst lag nede ved bakken av grovkornet snø som ble dannet tidligere på vinteren/senhøsten var det svake laget i snødekket.

Det kom ytterligere nysnø og sterk vind i perioden etter skredet. Skredfaren ble derfor fortsatt vurdert som stor. Skredekspertene vurderte skredfaren på flere området rundt Longyearbyen og ga råd til de lokale myndigheter med hensyn til evakuering av utsatt bebyggelse.

Samlebilde

Bilder fra snøskredet 19. desember 2015; Øverste store bilde viser de skredtatte husene etter skredet. Billedserien over, fra venstre øverst: Bebyggelse ødelagt av skredet, Snømassene trengte seg inn i enkelte av husene, kartutsnitt med anvisning av skredfarlige områder, fra ett av de mange folkemøtene, befaring sammen med HKH Dronning Sonja i begynnelsen av januar 2016, eksempel på skredfarevarsel. 

Snøskredvarsling for Longyearbyen

NVE ga, på vegne av Sysselmannen på Svalbard, NGI oppgaven med å utarbeide daglig varsling av snøskredfaren i Longyearbyen. Tilsvarende oppdrag gjør NGI blant annet på Strynefjellsveien for MESTA, Sunnmøre Vegdistrikt for Statens vegvesen og anlegg i skredutsatt terreng for flere entreprenører.

NGI fikk henvendelsen fra NVE om et slikt oppdrag mandag ettermiddag, 21. desember. Allerede i løpet av samme dag hadde NGI en løsning for slik varsling på plass, som ble operativ fra 23. desember.

Meldinger om lokale snøforhold i Longyearbyen rapporteres til NGI, og sammen med vurdering av meteorologiske data og topografiske forhold vil dette danne grunnlaget for NGIs daglige rapportering av snøskredfaren og sannsynlighet for at skred kan nå bygg og infrastruktur. Snøskredvarslene sendes hver morgen til NVE som videresender til myndighetene på Svalbard. Skredfaren angis iht. den europeiske fareskalaen for snøskred.

Snøskredvarsling for Longyearbyen ble i løpet av vinteren 2016 overført til NVE, sammen med den øvrige regionale snøskredvarslingen fra NVE.