Search

Construction and infrastructure

Vår ekspertise innen grunnarbeider, geoteknikk, bergteknikk, koblet med kunnskap og forståelse innen miljøgeoteknikk og forurenset grunn og bærekraftige løsninger knyttet til geofagene gjør NGI til en verdiful bidragsyter innen bygg og anleggssektoren.

Portrait of Guro Grøneng

Guro Grøneng

Director Geotechnics and Environment guro.groneng@ngi.no
+47 901 87 535
Portrait of Paul Sverdrup Cappelen

Paul Sverdrup Cappelen

Operative Manager Geotechnics and Environment paul.cappelen@ngi.no
+47 930 38 656
Portrait of Einar John Lande

Einar John Lande

Senior Engineer Onshore foundations einar.john.lande@ngi.no
+47 456 19 397
Portrait of Arnstein Aarset

Arnstein Aarset

Head of Section Rock Engineering arnstein.aarset@ngi.no
+47 976 00 103
Portrait of Tone Ratcliffe Smaavik

Tone Ratcliffe Smaavik

Head of Section Onshore foundations tone.smaavik@ngi.no
+47 952 49 818
Portrait of Gøril Aasen Slinde

Gøril Aasen Slinde

Head of Section Sustainable Geosolutions goril.aasen.slinde@ngi.no
+47 416 98 983
Portrait of Arne Pettersen

Arne Pettersen

Head of Section Environmental Chemistry Arne.Pettersen@ngi.no
+47 909 25 252
Portrait of Vidar Gjeldsvik

Vidar Gjeldsvik

Senior Specialist Geotechnics and Natural Hazards vidar.gjelsvik@ngi.no
+47 932 80 361