NGI er engasjert som miljøteknisk rådgiver i prosjektet og skal utarbeide tiltaksplaner, miljøsaneringsplaner og sluttrapporter for arbeidet ved de ulike tunnelene.

NGI har utarbeidet massehåndteringskart i ArcMap, for å fremstille miljøtekniske data i kart på en god og oversiktlig måte. Det har vært et meget godt samarbeidet med både oppdragsgiver (Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen, AAJ), tiltakshaver (SVV) og entreprenører som har utført de forskjellige prosjektene. Slike store prosjekter med mange involverte krever fleksibilitet og gjennomføringsevne for oppnå avtalt resultat innen avtalte tidsrammer.

Tunneler rehab article