Radon er en radioaktiv edelgass som kan finnes naturlig i berggrunnen. Når radongass stiger opp fra grunnen til overflaten, kan den akkumuleres i boliger. Radon og datterproduktene av radon avgir alfastråling. Slik stråling kan over tid skade cellene så de utvikles til kreftceller.

Måling av radon

NGI målte radon konsentrasjoner i leiligheter i Hallagerbakken borettslag hvor beboere hadde ulike luftevaner. To Radon Scout Plus målere ble satt ut i hver utvalgte leilighet og stod i en uke. Deretter ble måleresultatene tolket etter Statens Stråleverns anbefalinger.

Ved funn av høye konsentrasjoner, vurderte NGI ulike tiltaksløsninger som tetting mellom gulv og vegg, endring i luftingsmønster, samt forbedring av gulvlist.

Etter prosjektet kunne alle leiligheter og rekkehus friskmeldes fra radon.

Maalingsutstyr radon crop
To Radon Scout Plus målere sto i en uke inne i de utvalgte leilighetene.