(Illustrasjonsfoto over, fra Aftenposten)

I samarbeid med COWI har NGI prosjektert og utarbeidet tilbudsgrunnlag for bygging av Oset Rentvannsbassenger. Arbeidene har blant annet inkludert:

  • Prosjektering av store berghaller
  • Stabilitetsberegninger
  • Vurdering av tiltak knyttet til nærføring og kryssing av eksisterende anlegg.
  • Grunnundersøkelser
  • Geotekniske vurderinger for forskjæring og byggherrerigg
  • Prosjektering av rørspunt
  • Hydrogeologiske vurderinger.