Søk

Prøvetaking

Prøvetaking er viktig del av undersøkelse av grunnforholdene. Opptatte jordprøver gir direkte informasjon om hva grunnen består av og vi kan utføre videre undersøkelser av styrke- og deformasjonsegenskaper.

Siden opprettelsen i 1953 har NGI hatt fokus på utvikling av utstyr og metoder som på best mulig måte kan undersøke og beskrive grunnforholdene. Utviklingen av tynnveggede stempelprøvetakere (se illustrasjonen i bildet øverst) for opptak av uforstyrrede prøver i bløt leire er eksempel på dette. 

Typisk prøvetaking for geotekniske formål er stempel- og blokkprøvetaking. Stempelprøvetakere presses ned i bunnen av borhull og ved å påføre vakum på toppen av prøvesylinderen vil jordprøven inne i sylinderen etter nedpressing følge med når sylingeren trekkes opp.

Prøvetaking i felt - blokkpøver (midten) og jordprøver fra Sonic drilling

Geoteknikere ønsker at jordprøvene forstyrres i minst mulig grad i forbindelse med prøvetakingen. Derfor ønsker man å så store dimensjoner som mulig. Blokkprøvetaking er et resultat av dette, hvor jordprøvene har en diameter på 25 cm.

Vi utfører også miljøteknisk prøvetaking med naverboring (Auger drilling) og sjakting.

Portrettbilde avSilje Grimstad

Silje Grimstad

Avdelingsleder Feltundersøkelser silje.grimstad@ngi.no
+47 464 15 571