Arbeidet i skredsonen er et svært krevende arbeid og hele vårt fokus er på dette arbeidet nå. Vi står overfor et av norgeshistoriens største kvikkleireskred og vår omtanke går til de alle som er berørt av dette. 

Se NGIs film av skredområdet i Gjerdrum kommune, tatt 30. desember 2020, filmet fra helikopter av Ørjan Nerland ved NGI.