Bildet over er fra kvikkleireskredet i Sørum 10. november 2016.

Rissa010 beskaaret

Fra kvikkleireskredet i Rissa, 29. april 1978

Flere skredhendelser de siste årene har gitt oss brutale påminnelser om den plutselige og ødeleggende påvirkningen skredene har på omgivelsene, infrastruktur og de som kommer i berøring med naturkreftene. Samtidig investeres det store ressurser i forskning, grunnundersøkelser og i sikringstiltak for å forebygge skred.

På medlemsmøtet vil vi få et historisk innblikk i skredhendelser og årsaker. Vi vil få en gjennomgang av modeller for beregning av sikkerhet, vurdering av mulig utbredelse og utløpsdistanse for et kvikkleireskred. Videre vil vi få informasjon om praktisk gjennomføring av kvikkleirekartlegging og hvordan man vurderer områdestabilitet i tidlige planfaser. Til slutt vil vi få en sekvens med film og bilder fra et utvalg av skredhendelser.

Presentasjonene vil bli gitt av Kjell Karlsrud, Håkon Heyerdahl, Jean-Sebastien L’Heureux, Odd Arne Fauskerud og Torbjørn Johansen.

Møtet starter med servering (tapas og drikke) på NGI kl. 17.30. Foredragene avsluttes ca. kl. 21.00 med etterfølgende diskusjon.

Påmelding til NGF: christine.oien@ngi.no (pga. matservering) innen 2017-02-02. Husk å oppgi eventuelle matallergier.

Samlebilde

Bilder fra kvikkleireskred, fra venstre: Tosbotn 1-3 april 2016, Trøgstad 29. oktober 1967, E6 ved Munkedal i Sverige 20. desember 2006, og Malvik 24. april 2002

Arrangør: NGF Eldres utvalg
Informasjon: www.skrednett.no, www.ngi.no, www.naturfare.no