Fire typer loesmasseskred

Hvor forekommer skredtypen

 • Leirskred: I leirområder som ikke er kvikk
 • Kvikkleireskred: I marin leire der saltene er delvis vasket ut
 • Flomskred: Bratte vassdrag og bekkeløp med mye løsmasser
 • Jordskred: I skråninger av alle typer løsmasser

Hyppighet

 • Leirskred : Flere per år
 • Kvikkleireskred: Ca 1 per 5 år
 • Flomskred: Årlig
 • Jordskred: Årlig

Utløsningsfaktorer

 • Leirskred: Kraftig nedbør, snøsmelting, menneskelige inngrep
 • Kvikkleireskred: Erosjon fra bekker/elver, menneskelige inngrep
 • Flomskred: Regnskyll/kraftig nedbør, hurtig snøsmelting
 • Jordskred: Vedvarende nedbør, snøsmelting, menneskelige inngrep