Her er noe faktainformasjon om snøskred og faktorer som påvirker snøskredfare, samt ulykkesoversikt med dødsfall over snøskred i Norge siden 1972. Det er også tilgang og link til NGIs karttjeneste med anvisning av terrenghellning. Se linker på denne siden.

Skredfarlig i strynefjellet KKr 590

 

NGI har siden 1972 ført statistikk og undersøkt og skrevet rapporter fra alle snøskred med omkomne i Norge, så langt dette har vært mulig. Ulykkesrapportene er publisert på snoskred.no fra 2002 til 2014, som del av den offentlig finansierte forskningen på snøskred. Hensikten med rapportene var å klargjøre fakta og hendelsesforløp, for bruk i forebygging av fremtidige ulykker.