• PFAS distribution from hot spots held on the SETAC Europe 29th Annual Meeting in Helsinki 2019

  About PFAS mixtures at Bodø airport and lake Tyrifjorden in Norway - historic release and how the different compounds are distributed between sediment, water, and different biota

 • Stakeholder workshop held at NGI on 11th February 2020 (presentations in Norwegian):
 1. PFOSlo prosjektet og mål for workshop
 2. PFAS på flyplasser_Avinor
 3. PFAS på deponi_NGI
 4. Analyse av PFAS_NIVA
 5. Regelverk for PFAS - Hva skjer i Europa og i Norge?
 6. Nytt fra Miljødirektoratet
 7. Fra fingerprinting til risikovurdering
 8. Behandling av PFAS-forurensede masser_AF
 9. Håndtering av PFAS-forurensede masser_Lindum
 10. Diskusjonspunkter_Forsvarsbygg