NGI inviterer til en workshop om kystnære geofarer under klimaendringer. Det blir en innholdsrik dag på SALT ved kaikanten i Bjørvika i Oslo, med bidrag fra blant annet Dansk Hydraulisk Institut (DHI) og Statens Vegvesen i tillegg til NGI. Det blir også smakebiter fra noen av NGIs forskningsprosjekter og utveksling av kunnskap. Last ned hele programmet

Foredrag

Husk at det er de som har presentert dette som har rettighetene til presentasjonene.

0.1 Introduksjon - Carl Harbitz, NGI
0.2 Kyst-og havlandet - Per G. Norseng, Norsk Maritimt Museum
1.1 Eksempler på utfordringer kommunen står ovenfor - Knut Hj. Gulliksen, Larvik kommune
1.2 Stormflo og bølger relatert til TEK17 - Sylfest Glimsdal, NGI
1.4 Flood protection decision support tool - Nicholas Grunnet, DHI
1.5 Havnivåstigning, stormflo og bølger - Edmond Hansen, Multiconsult
1.6 Skred i strandsonen - Jean Sébastien L'heureux, NGI
2.1 Probabilistisk analyse av naturfarer – flodbølger fra fjellskred - Finn Løvholt, NGI
2.2 Utfordringer for Statens vegvesen ved klimaendringer - Tore Thomassen, SVV
2.3 Geohazard Assessment related to Submarine Instabilities in Bjørnafjorden, Norway - Cathinka S. Forsberg, NGI
3.1 Trender på skadeutbetalinger som følge av naturskader - Mia Ebeltoft, Finans Norge
3.2 Risikohåndtering som nøkkel til å få gjennomført nødvendige tiltak - Bjørn Kalsnes, NGI
3.3 Nye metoder for kartlegging av erosjonspotensial - Regula Frauenfelder, NGI
3.4 Et modellbasert system for varsling av flom - Christian Almestad, DHI
3.5 Aktiv håndtering av skredfare - Christian Jaedicke, NGI

Dato og sted:

Onsdag 5. februar
Gratis deltakelse 
inkluderer lunsj og middag

Konferansier
Ole Andre Sivertsen

NGI Kystnaere geofarer workshop SALT Ole Andre Sivertsen

 
Velkommen til SALT!
Langkaia 1, 0150 Oslo
www.salted.no

 

TEMAER

Konsekvenser av en eksponert kyst:
Hvordan planlegge for klimatilpassede tiltak langs kysten?
Hva betyr geoteknisk stabilitet for havneutvikling?
Er Kartverkets aktsomhetssoner for stormflo tilstrekkelig?

Håndtering av sammensatte geofarer:
Kan probabilistisk tilnærminger lykkes som metodikk? 
Hvordan kan slike metoder brukes som grunnlag for å vurdere risiko?

Risikoreduserende tiltak:
Hvordan kan risikorelatert tilnærming bidra til gode tiltak?
Er varsling og fjernanalyse fremtidens tiltak?

----

Det strategiske forskningsprosjektet MERRIK og workshopen ble støttet av Forskningsrådet.

NFR merke horisontal lysblaa 72dpi