Målet er null forurensning

Forskningsprosjektet heter ZeroPM, som er en forkortelse for Zero Pollution from Persistent and Mobile Substances - altså null forurensning av vedvarende, mobile stoffer (PM-stoffer). Disse stoffene er en potensiell trussel mot vannkvaliteten. De brytes ikke ned og sorpsjon er ineffektivt for å fjerne slike stoffer fra vann.

I tillegg kan de farlige stoffene følge med vann over store avstander og nå uberørte miljøer. Dette verdensomspennende problemet har utløst ny politikk og nye overvåkingstiltak, og European Green Deal og Chemicals Strategy for Sustainability towards a Toxic Free Environment inneholder målrettede tiltak innen reguleringer av PM -stoffer.

- Siden mange av disse PM-stoffene også er giftige, er det spesielt kritisk å finne riktige og varige løsninger for å forhindre og fjerne disse stoffene fra miljøet vårt, sier Hale.

Hun forklarer at prosjektet ZeroPM skal utvikle neste generasjons teknikker for å forebygge, prioritere og utbedre, og gjøre målene i EU-strategien Chemicals Strategy til en realitet.

Et godt tverrfaglig team

ZeroPM har 15 partnere, og prosjektet samler ledende forskere, regulatorer og grønne innovasjonseksperter innen kjemi.

- Disse ekspertene har vært med på å fremme vitenskap, bevissthet og regulering av PM -stoffer. Jeg og mine kolleger i NGI gleder oss veldig til å starte prosjektet og jobbe med disse ekspertene som kommer fra hele Europa, sier Hale.

Prosjektet starter i oktober 2021 og vil løpe over fem år.

- Vi er veldig takknemlige for at EU-kommisjonen har gitt prosjektet så mye støtte. Jeg kan garantere at alle involverte vil jobbe hardt for å nå målene vi har satt for prosjektet, sier hun.

Detaljer om prosjektet

ZeroPM vil koble sammen og skape synergier innen forebyggings-, prioriterings- og fjerningsstrategier for å beskytte miljøet og menneskers helse mot PM-stoffer. For å gjøre dette vil ZeroPM etablere et kunnskapsbasert rammeverk på flere nivåer for å veilede politikk, teknologiske og markedsmessige insentiver for å minimere bruk, utslipp og forurensning av hele grupper av PM-stoffer.

ZeroPM skal føre til politiske forbedringer, en økning i forretningsmuligheter og konkurransekraft. Gjennom toppmoderne metoder skal prosjektet bidra til å forhindre uønsket erstatninger og uønsket utvikling av PM-stoffgrupper. ZeroPM skal bidra til at den kjemiske strategien kan bli en realitet og være en viktig støtte i veien mot et giftfritt miljø uten forurensning.

Partnere

 • Prosjektleder: Norges Geotekniske Institutt
 • Stockholms universitet, Sverige
 • Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland
 • DVGW-Technologiezentrum Wasser (Tysk Vannsenter), Tyskland
 • Milieu Law and Policy Consulting, Belgia
 • ChemSec, Sverige
 • Umweltbundesamt (Det tyske Miljødirektoratet), Tyskland
 • ETH Zürich, Sveits
 • Universitetet i Luxembourg, Luxembourg
 • Universitetet i Egeerhavet, Hellas
 • TG Environmental Research, Storbritannia
 • Chalmers, Sverige
 • NIVA, Norsk vannforskningsinstitutt, Norge
 • Universitetet i Wien, Østerrike
 • Fraunhofer Institute for Toxicology and Experimental Medicine, Tyskland

The Norwegian Geotechnical Institute (NGI) is a leading international centre for research and consulting within the geosciences. NGI develops optimum solutions for society, and offers expertise on the behaviour of soil, rock and snow and their interaction with the natural and built environment. NGI works within the markets Offshore energy; Building, construction and transportation; Natural hazards, and Environmental Engineering. NGI is a private foundation with office and laboratory in Oslo, branch office in Trondheim, and daughter companies in Houston, Texas, USA, and Perth, Western Australia. NGI was established in 1953.